Högtiden i kyrkan inleddes med procession med ungdomskören. Gästartist var Dan-Inge Ohlsson medan ungdomskören sjöng och Carl Olof Danielsson predikade. Han påminde om Curt Nilssons snart bevingade ord: Jesus sade Jag är med er alla dagar men jag bara med er till 2007 års slut! Checken på 22 693 kronor överlämnades till Curt Nilsson som i sin tur överlämnade värdehandlingen till Paul Skoog. Anders Paulsson poängterade att Curt Nilsson var ett undantag från ordstävet att ingen är profet i sin hemstad. Det blev ett känslomättat tack och avsked till ungdomskören med ros och kram till var och en. curt-verum9-08.jpgI Bygdegården var det flera talare från församlingarnas kyrkliga arbete som uttalade sitt tack till Curt Nilsson och även Ingvar Nordin och Lennart Björk tack för fint samarbete. Dessutom sjöng Dan-Inge Ohlsson en för kvällen specialkomponerad visa. Avslutningsvis var det den avgående kantorn Curt Nilsson som tackade på sitt humoristiska sätt samt delade ut blomster till många medarbetare.