VITTSJÖ. Vid en monter under julmarknaden finns Bo Sigeback från Lions med den populära bollkastningen.

Martin Johansson var en av de som provade att pricka och rasa pyramiden.

 

Även Sven-Erik Henriksson testade pricksäkerheten.

 

Halka mindre vägar,  broar