Ö GÖINGE. Rälsbussen mellan Broby och Osby lades ner i slutet på 60-talet. Kort därefter avslutades även godstrafiken på sträckan. Numera trafikeras sträckan endast av dressincyklar.

Dressiner står uppradade i väntan på att få ge sig ut på rälsen.

Om temperaturen inte är allt för hög är dressincykling ett miljövänligt sätt att spendera några timmar på. Att det är miljövänligt innebär inte på något sätt att det sker utan någon energipåverkan. Det är då mänsklig energi och fullt förnybar. Sträckan från Broby ser ut att vara ganska plan men den lutar svagt uppför hela tiden. Detta får det att kännas i benen, speciellt när det är endast en km kvar till Glimminge, då högsta punkten nås. Väl framme i Glimminge är det dags att fylla energidepåerna.

Glimminge station är sedan länge inte längre i bruk.

Glimminge ligger ca tre kilometer från Broby och man förundras över hur tätt stationerna låg vid tiden då rälsbussen körde sträckan, Kristianstad – Osby.

För att vända dressinen krävs det att man står mitt i och lyfter samtidigt som kropp och dressin snurrar ett halvt varv, så att man kommer på rätt håll. Från Glimmingehållet har man först en motluta men sedan får man betalt för slitet från Brobyhållet. Det som tidigare var en slitsam resa blir nu en behaglig tripp ner mot Broby. Inte mycket energi krävs och resan blir på så sätt mycket trivsammare. Utan att behöva använda benen kan all energi läggas på att upptäcka omgivningarna runt spåret.

Färden går mellan både öppet landskap och skog.

Ca tre timmar tar hela resan med ett långt fikastopp i Glimminge och det får anses vara ett trevligt sätt att ta sig genom naturen i Östra Göinge.