FARSTORP. På måndag den 15 augusti klockan 19 har Centerrörelsen i Farstorp kallat till offentlig hearing i Farstorps bygdegård. Frågan gäller ”BO OCH LEVA PÅ LANDSBYGDEN/ I FARSTORP".

I pressmeddelande till Portalen skriver Staffan Andersson, sekreterare för Centerrörelsen i Farstorp, att varje partis företrädare kommer att få högst två minuter på sig för att presentera sitt partis landsbygdspolitik.
Kvällens moderator, Kim Pettersson, kommer sedan att gå igenom ämnesområde för ämnesområde som berör landsbygden med frågor till de olika partiföreträdarna. Publiken kommer också att ges möjlighet att ställa frågor till debattdeltagarna.

Säkert kommer den lokala skolfrågan och den stora energifrågan som berör hela södra Sverige att tas upp, tillägger Staffan Andersson.

Anmälda deltagare är Lina Bengtsson, Moderaterna, Christer Caesar, Kristdemokraterna, Anders Edwall, Centern, Agneta Olsson, Enochsson, Liberalerna, Jonas Klein, Folkets Väl, Hanna Nilsson, Sverigedemokraterna, Lena Wallentheim, Socialdemokraterna, Magnus Åkerborn, Vänsterpartiet och Dolores Öhman, Miljöpartiet.

Det är vår förhoppning att det ska bli en för publiken givande och informativ hearing, avslutar Staffan Andersson.