VITTSJÖ. Just nu pågår vägarbete vid järnvägsövergången i centrala Vittsjö.

Under våren upptäckes skador på den kulvert som leder ”Prästa-bäcken” ut i Vittsjön. Ny kulvert kom snabbt på plats men sedan avstannade arbetet bland annat för semestrar.

Nu har vägverket tagit beslut att återuppta arbetet. Uppdraget ligger på Skanska som sätter upp räcke mot det grönområdet som även utgör rastplats invid Vittsjön.

Mikael Carlsson Skanska, berättar att Trafikverket även tagit beslut att helt ta bort trottoaren på vägens norra sida. Detta för att därmed kunna bredda vägbanan. På den södra sidan (mot bussområdet) kommer att finnas trottoar med kantsten mot vägbanan och räcke mot branten ner mot bäcken.

Skanskas arbete beräknas enligt Mikael Carlsson vara klart under nästa vecka. Sedan tillkommer asfaltering av den nya vägbanan. När detta arbete är inplanerat vet jag inte, avslutar Mikael Carlsson.