Enligt preliminära mandatfördelningen skulle Claes Persson komma in för Socialdemokraterna med 42 röster. ( 2005=1 mandat). Fädernas kyrka fick också 42 röster med 1 (1) mandat och in kommer John Sturesson.  Hembygdens kyrka fick 67 röster med två (3) mandat och in kommer Britta Gustavsson och Ebbe Persson. Vi i kyrkan fick 72 röster med  tre (2) mandat med Sofia Olsson, Ingegerd Blomqvist och Ros-Marie Westmark som ledamöter. Vår kyrka fick 95 röster med 3 (2) mandat och in kommer Anders Johansson, Christina Malmberg och Claes Ruderstam.

Beträffande val till Kyrkofullmäktige i Vittsjö-Verum kyrkliga samfällighet var det 383 röstande av 2 130 röstberättigade 18,2 % (20;1). I detta val var det tämligen stora omändringar beträffande mandatfördelningen. Från Socialdemokraterna kommer 3 mandat (2) Roland Eriksson, Claes Persson och Per-Ingvar Önnevik in med 49 röster. Från Fädernas kyrka med 79 röster kommer 5 (7) mandat: Ingvar Larsson, John Sturesson, Birger Gustavsson, Gurli Kjerstinsson och Ingegerd Nilsson.. Hembygdens kyrka samlade 74 röster med 5 (7) mandat: Hans-Erik Lunnergård, Anna-Carin Nilsson, Britta Gustavsson, Gunilla Bengtsson, och Peter Delfin. Vi i kyrkan samlade 80 röster med 5 (6) mandat: Sigvard Gustavsson, Ingrid Ottosson, Ingemar Westmark, Johan Gustavsson och Ingegerd Blomqvist.. Vår kyrka (valets segrare) samlade 101 röster med 7 (3) mandat och valda blev  Bengt Arne Jönsson, Anders Johansson, Eva Andreasson. Christina Malmberg, Claes Ruderstam. Solveig Rosén och Heléne Annadotter.

Verum församling

I Verum församling fanns en samlingslista för första direktvalda kyrkoråd. Vid tidigare val har det varit Kyrkstämman som valt kyrkoråd. 367 röstberättigade fanns och 74 (20,2%) utnyttjade sin medborgerliga rättighet. Preliminärt valda blev: Anders Paulsson, Olle Ottosson, Ingvar Larsson, Gurli Kjerstensson, Stig Nilsson, Ingrid Lindberg, Eivor von Hauss Wolff Juhlin och Elsa Sturesson.