Handlingar från första verksamhetsåren saknas men sannolikt var det Botilda Jönsson i Mörkhult som tillsammans med lärarinnan Karin Bengtsson var initiativtagare till föreningen. Sedan var det Karin och Mimmi Nilsson i Mörkhult som tog över ansvaret för föreningens verksamhet. Numera är det Erna Olsson i Hultatorp skola som tillsammans med medhjälpare håller verksamheten vid liv. Syföreningen är helt neutral och därför kan försäljningens intäkter fördelas där det anses bäst behövas. Bland annat kyrkan och EFS får gåvor från försäljningarna.

Sammankomsten i den gamla skolan som byggdes 1908 leddes av pastor Lennart Arvidsson, Örkelljunga som inledde med kort andakt för de cirka 25 besökande ortsborna. Han sjöng några sånger till eget ackompanjemang med cittra. Efter fikaservering började försäljningen med omkring 115 utrop från stenugnsbakat bröd till lagom stora godispåsar.

Sammankomsten avslutades en kvällspsalm.