Nu 400 år efter Svend Poulsens födelse kommer har åter till kyrkbacken i Verum, nu som en staty eller minnesmärke av ek från just Verum. Det är Verum Bygdelag som tagit initiativet till detta märke som minner om stridigheter på orten för snart 400 år sedan.

Lördagen den 28 augusti kommer minnesmärket av avtäckas vid större festligheter. Vid manifestationen kommer ett uttömmande program att genomföras. Mer om detta längre fram. Håll uppsikt över www.vittsjobjarnum.nu.

Redan den 7 augusti klockan 15 håller Bygdelaget sin sommarfest på lövad bana med tillhörande muntrationer.