VITTSJÖ. Och de kom tillsammans i Blå Salen i Skansenhemmet i höstlovsveckan.

Det var personalen vid Vittsjö skola. 26 lärare och funktionärer tog under två dagar tag i det som läromedlet ”LionsQuest TILLSAMMANS ”är uppbyggt kring. Svar gavs förhoppningsvis under kursen. Det är en kurs som Lions arangerar i samarbete med skolor runt om i vårt land. Den är för lärare och olika funktionärer verksamma i skolorna och behandlar frågor rörande:

-Kommunikation
-Samarbete
-Konflikt och problemhantering
-Att respektera och uppskatta sig själv och andra
-Att stå emot negativa påtryckningar
-Att hjälpa eleverna att utvärdera och sätta upp mål.

Kurserna är anpassade till förskolan, grundskolan ochgymnasiet och är ett läromedel om värdegrundsarbete och livskunskap. De vänder sig till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassad till den senaste läroplanen. Det är utformat för att uppmuntra och stärka ett positivt beteende och därvid bli en del av skolansarbete mot kränkningar och mobbing.

Omdömena från deltagarna efter att kursen avslutades på onsdagseftermiddagen var mycket positiva. Ögnar man kryssen i kursutvärderingarna så är det absoluta flertalet ”mycket bra”. Bara ett fåtal ”bra” förekom. Rektor Per Bengtsson menade att kursen blev precis så bra om han förväntat sig. ”Tack för alla positiva vibrationer” var hans summering av de två dagarna.
Kursledare sedan 25 år Agneta Svanberg-Arnrud levererade också sitt tack med orden ”en väldigt, väldigt trevlig grupp och jag har mött många”.

Konklusionen Agneta slutligen angav är:

”Det ät bättre att bygga
barn än att reparera
vuxna.”

Nalle Puh – A A Milne

Mer information finner man på www.Lions-quest.se

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch