VITTSJÖ. Bibliotekets vänner i Vittsjö har de senaste åren stått som värd för ett antal intressanta ”berättarkvällar”. På torsdagskvällen var temat Färöarna, ”Nordatlantens gröna pärlor”. Kvällens berättargäst var Irving Nordqvist.

Claes Ruderstam inledde med att välkomna publik och kvällens föredragshållare. Claes berättade även att man nu håller på att inreda ett ”Zickerman-rum” på bibliotekets övervåning. Förhoppningen är att detta skall invigas under kommande Vittsjödag.

Kvällens föredragshållare Irving Nordqvist inledde med att berätta att han såväl i sitt tidigare yrke som officer i danska marinen som privat besökt Färöarna många gånger.

Irving berättade att den första tiden i Färöarnas historia är mycket oklar. Det är möjligt att den iriske munken Brendan seglade igenom öarna på sin resa i Nordatlanten. Från sent 600-tal till tidigt 700-tal var öarna besökta av flera olika munkar från Irland och det man vet är att de använde Färöarna och Island som eremitboningar. Senare emigrerade även norska vikingar till öarna. Irving berättade vidare att Färöarna består av 18 öar som ligger utmed Atlantryggen norr om Brittiska öarna. Den genomsnittliga bergshöjden är 300 meter över havet. Slættaratindur med sina 882 meter är ögruppens högsta berg. Klimatet på öarna är atlantiskt. Golfströmmen gör att det är milt, vilket också medför att hamnar i princip inte fryser. Snö, om den faller, töar snabbt. Medeltemperatur under vintern är cirka 3°C och under sommaren 10°C. Köldrekordet för öarna är -12,9°C. Färöarnas sammanlagda yta är ungefär hälften så stor som Gotlands men har nästan lika stor befolkning. Ögruppen ingår tillsammans med Grönland i det danska kungariket. Färöarna är självstyrande i många lokala frågor sedan 1948. Irving berättade även att 98% av befolkningen tillhör något kyrkligt samfund.

Irving fortsatte med att berätta att Färöarnas nationaldag infaller den 29 juli. Öarnas flagga har varit i bruk sedan 1931 men blev officiell först 1948.
På de 18 öarna bor cirka 48 000 personer, varav ungefär 17000 i huvudstaden Torshamn. Ekonomin är liten och handelsberoende. Fiske är huvudnäringen och största handelspartner är Danmark, Norge, Tyskland men även Ryssland.
Irving berättade även att Färöborna av tradition sedan 800-talet fångar Grindval. Fångsten brukas endast av de boende och inget går på export.

Irving berättade att utpräglade landväxter och landdjur har haft svårt att etablera sig på Färöarna efter den senaste istiden. Ögruppen har däremot både ett rikt fågelliv och ett rikt marint liv. Irving visade även en bild på en speciell fågelholk för staren. Holken var konstruerad med speciell ingång för att fåglarna skall klara klimatet.
Vad gäller landdäggdjur förekommer bara tre vilda, husmus, brunråtta och skogshare. Träd saknades tidigare men har nu i begränsad omfattning planterats, mest i tätorter. På grund av de fuktiga, salta, blåsiga förhållandena klarar sig inte träd från Skandinavien. Därför har träd hämtats bland annat från Alaska och Eldslandet.

Solveig Rosén tackade Irving Nordqvist för ett intressant föredrag och överlämnade som tack en blomsterbukett. Kvällen avslutades med fika.

 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch