HILLARP. Efter mer än 140 år förvandlas det klassiska missionshuset i byn Hillarp några km från Bjärnums samhälle till ett mer ”vanligt” hus, sedan Västersockens byalag nu tagit över fastigheten efter Hillarps missionsförening.

Runt 40 personer deltog i den sista officiella gudstjänsten i det anrika, rödmålade huset, som byggdes 1878. Det blev en ljus och positiv timme som gick i tacksamhetens tecken. Man blickade helt enkelt framåt!

Missionsföreningens ordförande Ingvar Olsson inledde med en kort historik över den livskraftiga verksamheten i lilla Hillarp. Allvarsord och historiska fakta blandades med mer korta, lättsamma minnen. Folket i de sittvänliga bänkarna drog på smilbanden.

Regionale missionsledaren för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), Jonas Hallabro, höll avslutningspredikan. Han poängterade, att detta nya nu innebär nya möjligheter för huset och verksamheten: - Detta är egentligen inget slut, mer en anpassning till tiden och de yttre omständigheterna. Missionsföreningen och ungdomsföreningen försvinner visserligen, men det kommer att kunna bli andlig verksamhet här även i fortsättningen. Passande psalmer sjöngs: ”Tack, min Gud, för vad som varit”, ”Blott en dag” och ”De kommer från öst och väst”.

Västersocken har alltid varit en aktiv och livlig del av Norra Åkarps socken, cirka halvmilen väster om Bjärnums tätort. Följande byar ingår: Hillarp, Hågnarp, Hässleberga, Möllarp, Skulkarp och Torrarp. Under årens lopp har Hillarps missionshus kunnat användas av många andra föreningar. Huset kommer att användas brett även framöver. Inredning och annat ska vara kvar.