VITTSJÖ, BJÄRNUM. Har du koll på samtliga nödnummer? Visste du att 112 är ett gemensamt nödnummer för hela EU? Visste du att 116 000 -är journummer för försvunna barn? Enligt inledningen betyder det att du kan ringa 112 var som helst i hela EU och få hjälp i en akut nödsituation. Vet du inte redan allt om akuttelefon skall du absolut läsa hela artikeln. 

112-dagen firas i hela EU den 11 februari och är ett intitativ av European Emergency Number Association (EENA). Dagen infördes 2009 och uppmärksammas över hela Europa.
Sverige har sedan 1956 haft ett enskilt larmnummer för att nå samhällets alla blåljusaktörer och 1996 gick vi över från det tidigare 90 000 till det EU-gemensamma 112 efter direktiv från EU-kommissionen.

Hela 97 % av svenskarna känner till att 112 är vårt nödnummer, det ger oss en tredjeplats i Europabarometern gällande kännedom om nödnumret.

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp frå...

113 13

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige 2013. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information.

114 14

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

 

1177

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården.

116 000
116 000 - journummer för försvunna barn Som medlem i EU har Sverige krav på att ha ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. 

Andra hjälp- och stödorganisationer via samma nummer.

VMA Viktigt meddelande till allmänheten Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka....