VITTSJÖ. Säkert bidrog det fina sommarvädret till att cirka 60 fiskelag samlats till kräftfiskepremiären i Vittsjön.

Som tidigare år startade premiärdagen vid Bäckabro. Med hänsyn till pandemin fanns endast en från varje fiskelag på startplatsen. 
Claes Ruderstam, medlem i fiskevårdsområdets styrelse var glad över att man trots rådande situation hade möjligheten att genomföra årets fiske. Han delgav bestämmelser för nattens kräftfiske. Bland annat att minimimåttet för kräftorna är 10 cm. Därefter fick fiskelagen möjligheten att välja sin fiskeplats.

På plats vid Bäckabro fanns även Carolina Ullbrandt från Sveriges Radio och genomförde en direktsändning. Hon intervjuade bland annat Jan Johansson, Fiskevårdsområdets ordförande. Jan berättade att han var glad över att så många fiskelag slutit upp inför årets premiär. Han menade att för många är kräftfisket lite av en hemvändardag. Ofta finns flera generationer samlade vid lägereldarna utmed stränderna denna kväll.

Klockan halv sex gick startskottet från Bäckabro som förkunnade att man nu fick lägga i sina tio fiskeredskap.

Visst var det som Jan berättat, vid första vittjningen strax efter midnatt var Vittsjön kantad av lägereldar, en fantastiskt vacker syn, som blev än mer vacker då även månen speglade sig i den stilla vattenytan.

För fiskelagen gäller flera vittjningar för att senare under lördagen rapportera sitt resultat till fiskevårdsområdet. På den plats vi fiskade var det lite sämre resultat än tidigare år. På lördagen återstår för lagen att rapportera sina resultat till fiskevårdsområdet. Man har noggrant bokfört kräftfångster sedan många år tillbaka.