VERUM. För 40:e året delades det ut premier till skolelever i Verum. Det äldre och barnlösa äkta paret Nilla och Axel H Pettersson testamenterade en del av sin kvarlåtenskap till de duktigaste eleverna i Verum sockens skolor.

Två av mottagarna av premie, Ida Lindholm och Alice Stjerfeldt vid donatorernas gravplats. (Foto: Kerstin Sturesson).

Efter permutation delas premie av varierande belopp ut till samtliga elever i årskurs sex. Fonden har numera namnet Nillafonden efter en av donatorerna.

Samling skedde till gudstjänst i kyrkan där ordföranden i Nillafonden, Ingvar Larsson redogjorde för statuterna i fonden. Han delade även ut premier till tre elever. Premiemottagare var Alice Stjerfelt, Ida Lindholm samt Vince Brunnström som inte var närvarande.
Efter samling i kyrkan var det samling vid donatorernas gravplats på kyrkogården där Ingvar Larsson lade ner blomster på gravplatsen. Psalmen Härlig är jorden sjöngs.