VITTSJÖ, BJÄRNUM. Hösten är här och med den följer även kortare dagar. Detta är lockande för de som avser begå brott.

Att det tyvärr händer en del oegentligheter i bygden vet säkert de flesta. Ofta föregås dessa brott av rekognosering dagtid. Här är dessa individer ibland finurliga. Ett märke placeras vid postlådan eller en frukt eller sten på trappan infarten för att markera lämpligt inbrottsobjekt. Ligger dessa markeringar kvar senare är risken stor för ett nattligt besök.

Att vara misstänksam på allt som inte stämmer med ”normalbilden” är alltid bra. Ta gärna en bild med mobilen eller skriv upp ett bilnummer. Bara detta att visa sin misstänksamhet kan vara avskräckande för dessa individer.
Att dessutom ringa Trygg i Vittsjö eller Trygg i Bjärnum för att tipsa om en iakttagelse underlättar för patrullerna och är alltid välkommet.

 

Polisen tar tacksamt mot tips på sitt 114 14. Tveka aldrig att ringa 112 vid pågående brott.