VITTSJÖ, BJÄRNUM. På båda orterna finns föreningar för att bevaka bygden. Båda föreningarna behövs verkligen just nu och gör stor preventiv insats varje dag.

Bara att visa sig har av erfarenhet varit preventivt. Detta är även patrullernas inriktning, -att vara avskräckande, -iakttagande och rapportera brott till polis är ledorden för de nattliga patrullerna.

Säkert har du i närliggande media tagit del av att det händer en hel del oegentligheter i norra Skåne just nu. Därför är det av vikt att de båda Trygg-organisationerna, som via tfn samarbetar så långt det går, får genomföra sina uppdrag. Tips mellan föreningarna utbytes, naturligtvis finns även polisen med i detta tipsutbyte.

Vi går mot mörkare tider, dagarna blir kortare. Det är därför av stor vikt att även du är vaksam. Att notera allt som inte stämmer med ”normalbilden”, att ta en bild av det som inte stämmer, att notera klockslag och annat av värde kan vara av betydelse längre fram. Var inte rädd att rapportera det du noterat till aktuell Trygg-patrull eller direkt till polis.

Tänk på att frivilliga i orten så gott som årets samtliga dagar, för din skull patrullerar i hela bygden. Patrullerna kan naturligtvis inte vara ”överallt”, därför är ditt tips extra värdefullt. Då kan patrullen anpassa natten efter ditt tips.

Naturligtvis kräver detta ekonomiska muskler. Vill du att Trygg- organisationerna skall fortsätta sin verksamhet som nu, är du alltid välkommen med ett ekonomiskt bidrag. Eller kanske du har möjlighet att ”Ta ett körpass” per månad. Du är varmt välkommen. Mer info om detta finns på föreningarnas hemsidor.