VERUM. I Verums kyrka gick en konsert av stapeln till förmån för det krigsdrabbade Ukraina.

Verums kyrka

En blandad kör genomförde en dryg timslång konsert med ett tydligt tema. Sånger med budskapet kärlek och fred på jorden var sammanställt på förslag av Curt Nilsson. 
"Nu grönskar det i dalens famn", våren går i blom. En hoppfull sång i stark kontrast till bilderna från det sönderbombade Ukraina. Vi vill bygga broar av kärlek över alla länder. "Kärleken förändrar allt", en sång med ett klart budskap till Rysslands ledare! 

Flera vackra och hoppfulla sånger sjöngs sedan av den eminenta kören under ledning av Curt Nilsson.

Rolf Tillman.

Så kom Rolf Tillman och berättade om alla sin besök i Ukraina, hur landet höll på att byggas upp i demokratisk anda, men som nu helt raserats.
Rolf berättade att många av hans vänner flytt och en del även dödats, och om hur Tjernobylkommittén bildades och vad de har för målsättning med sitt arbete. Man samlar in pengar och förnödenheter som går till mat och bränsle. I Ukraina finns medarbetare som kör ut mat till personer på landet och hjälper människorna, ofta äldre personer, därifrån till gränsen. På hemmaplan delar de ut dagspenning till flyktingarna och hjälper dem på alla sätt. Rolf berättade också att han och hans dotter skrivit en bok om Tjernobyl-kommitténs tillkomst. Boken kommer ut om någon vecka och heter "Tjernobylbarnen - Ropen som väckte en hel by". Ytterligare kärleksfulla sånger följde.

Systrarna Marie (Sång, fiol) och Malin Bengtsson (saxofon, fiol) i speltagen

Prästen Sven Röstin talade också om kärlek som den stora gåvan som flyger omkring i luften, men värdefullast är den kärlek som riktar sig direkt till en medmänniska genom att göra något gott för dem.

Kören sjunger " Sträck ut en hand" Många applåder hördes i kyrkan för den uppskattade sången och till upphovsmannen av konserten. Unisont sjöng vi alla "O store Gud"