• Kommunikationerna växer. Cykelväg på rull mellan kulturorten och Vittsjö södra som även kallas Bjärnum! Dessutom arbetas det för pågatågs uppehåll i Vittsjö norra som även kallas Emmaljunga! Beträffande cykelvägen kan Lunnergåraren sätta en fjäder i hatten då det är han som under flera år strävat efter denna förbindelse.
  • Planeringen för hembygdsföreningens familjerally den 23 augusti har påbörjats. Föreningar som är villiga att delta med personal kan snarast kontakta Ewa 233 31 eller Ebbe 225 63.
  • År 1919 var det byte av affärsinnehavare i Vittsjö. Då överlät Lydia Trobeck sin manufakturaffär till Lisa Trobeck. Samma dag annonserade Lisa Trobeck att söndagen därefter var affären stängd hela dagen på grund av systers bröllop.
  • Parkeringsplatsen vid Bäckabro utvidgades 1959. Trappan ner till sjöytan försvann och större utrymme till parkering blev resultatet. StenPer hjälpte till med stenutfyllnad.
  • År 1969 inträffade en stor brand på Höjalens gård. Det var ladugården som eldhärjades svårt då årets skörd förintades. Varken människor eller djur kom till skada.
  • Det var 1984 som Kammarrätten beslutade om verkställighetsförbud i kommunalt beslut. Det gällde biblioteket som skulle flyttas till skolans gymnastiksal. Beslutat upphävdes och nu finns biblioteket på sin rätta plats i kulturhuset Hemgården.
  • Njut av sommaren. Om 20 veckor är vi inne i adventstiden! Ha bra veckor framför!
  • Även om alla har samma åsikt kan alla ha fel!

  epe
 

   holass-stor.jpg
   

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.