• Första hela veckan i augusti är vikt för kunskapsförmedling genom Sommarakademin som börjar i församlingshemmet den 3.
 • Sommaren var en fredag i år!
 • För 100 år sedan antogs en brandordning för Vittsjö by, Arbetarkommun bildades, Sjömanssyföreningen bildades och nya skiljemynt präglades. Brandkåren uppförde ett spruthus vid Bäckabro och detta år var Möllander kantor i församlingen
 • Kyrkostämman år 1909 kunde inte enas om det var lämpligt att uppföra ett samlingsrum för eleverna vid Björstorp skola. Kostnadsförslaget låg på 700 kronor.
 • Bår-cykel-vagnar fanns vid brandstationerna i Vittsjö och Emmaljunga 1944. Anordningen som lånades ut vid olycksfall var avsedd att kopplas direkt till en cykel.
 • Det blev ingen servering på Sjöstugans brygga 1954 på grund av långt och ihållande regn. Sjövattnet stor nära 50 centimeter över bryggans golv.
 • Verumsvägens nya utfart till väg 117 vid tidigare BP blev klar 1954 och då bildades Trekanten mellan nya och gamla vägen.
 • Clara Nockanders manufakturaffär sålde strå- och filthattar extra billigt år 1954.
 • Motell Sjöhästen med Gulf bensin öppnade 1964. Numera huserar Vittsjö Sjukhem i lokalerna.
 • Manfallet blev nästan mässfall då kommunalfullmäktige kallade till sammanträde 1969. Nio ledamöter var frånvarande och dessutom både ordföranden och vice ordförande. T f ordförande fick utses.
 • Vidare var kommunen tämligen generösa beträffande borgensåtaganden 1969. Länsstyrelsen upphävde 19 sådana åtaganden på sammanlagt 1 082 800 kronor.
 • Det är nu 30 år sedan platsen i Bjärnum lokaliserades där stenen till Gustav Adolfsstenen hämtades. Det i närheten av nuvarande Pingstkyrkan och gropen är nätt och jämt synlig i dag.
 • Kampviljan från ortens befolkning var god 1984 liksom vid flera andra tillfällen då bygden ansett sig överkörd. Nära 1 000 personer antecknade sig för Hemgårdens bevarande till bibliotek. Så blev det också.
 • Du kan inte ändra vindens riktning men du kan sätta upp segel för att nå målet! Njut av all fägring men ha paraply inom räckhåll.
 • epe
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.