· Efter mycket snack och även en del förnuftigt prat har valet avgjorts? Någon partiledare borde nog delta i en kurs i vett och etikett och inte sitta i sandlåda. Det är synnerligen märkligt att människor i synnerhet, och även politiker ger sig på den som blivit demokratiskt vald. Det rätta vore att ge sig på de som röstat in de misshagliga. Hur skall dom kunna umgås i samma sandlåda?

·         Kyrkresan till Farstorp och Finja var lika angenäm som tidigare resor som arrangerats av makarna Nilsson i Skinnaretorp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydligt gemytligare kring bordet i Farstorp då kyrkans folk samlades än hur det verkar bli i stora maktens boning.

·         Tiden närmar sig ganska rappt inför ”bäst före” då det gäller material till hembygdsföreningens årsbok. Senast den 31 oktober vill Ewa i servicekontoret ha ditt värdefulla material.

·         Det blir folkvandring genom byn söndag den 3 oktober då söndagsskolans dag firas med marsch från Marknadsplatsen till kyrkan med ljudlig musik i täten.

·         Å sen närmar det sig de åtråvärda dagarna då många bössbärare och en del skyttar kommer att invadera sina så kallade torn på jaktmarkerna. Kanske en onödig varning men vistas inte i skoglig närhet den 11 oktober och några veckor eller dagar framåt!

·         Tämligen många påbud fanns att iakttaga då väghållningsskyldiga skulle laga och grusa den väglängd byaväg de blivit sig tilldelade. Vid kommande syneförrättning gällde det att ha vägen i så bra skick at inte omlagning behövde tillämpas. Detta gällde 1920 varje år framöver.

·         H Zaunders annonserade 1935 att priset på samtliga kaffesorter hade ytterligare sänkts. Förmodligen var det konkurrensen som gjorde sig gällande då fiskhandlaren gav sig in i kaffebranschen!

·         Kommunalfullmäktige beslutade 1955 att låta uppföra ett kommunalhus med samlingslokaler, kommunalrum, sammanträdesrum och biografsalong. Platsen skulle till en del inskränka på nuvarande Marknadsplatsen. Troligen var det påtryckningar från bättre vetande som var orsaken till flyttning till nuvarande, betydligt bättre plats vid Hårsjövägen.

·         Tänk inte på att höstdagjämningen har passerat. Tänk inte på att dagarna blir allt kortare för varje dygn och nätterna allt längre. Du som jag så sover du kanske bäst på morgonsidan!

·         Tre månader kvar till julhelgen. Tänk inte heller på det!

·         Den som säger sig ha utfört ett grundligt och väl utfört arbete som aldrig behöver göras om har nog aldrig rensat bort ogräs eller klippt gräsmattan!

·         Du är så värdefull att du bör ta tillvara dina förmågor och bruka dem rätt!

epe