•    Vägarna bär mot Björstorp gamla skola öster om Emmalunga på tisdag den 12. Dit kommer ungdomar från det av kärnkraftsolyckan i drabbade Tjernobyl. Ungdomarna sjunger och spelar under en timmes tid. Passa på att få underhållning på landsbygden.
•    Årets andra kyrkogårdsvandring blir på lördag med början klockan 14.
•    Redan nu flaggar Bygdespelarna för den stora spelmansträffen den 17 september på Raka Spåret. Boka in dagen!
•    Sommartid är inne liksom sommarlov. I Hästhult, var annars, har skolbusskylten ersatts med skylten SOMMARLOV!


•    Har du fått inbetalningskort för din passage av Norska gränsen? Bestrid kravet genast och polisanmäl. Flera personer har drabbats av dessa falska fakturor.
•    I nästa vecka inträffar damveckan som förr i tiden kallades fruntimmersveckan. Sara börjar skvätta den 19 och sen skvätter alla fruntimren fram till och med söndagen. Så sade Bondepraktikan men världen och vädret är inte som förr i tiden.
•    För 100 år sedan var det några vildsinta ungdomar i Emmaljunga som i fyllan och villan rullade ut stora stenar på landsvägen och täckte över bumlingarna med ris. På morgonen insåg de försigkomna sina illdåd och återställde vägen i körbart skick innan någon olycka hade inträffat.
•    För 100 år sedan var det inte så stora krav på förnöjelse och nöje. Det var då som åtta hästskjutsar samlades i Snärshult och bjöd eleverna i söndagsskolan på utfärd runt Oretorp. Vid hemkomsten serverades kaffe med dopp!
•    Också för 100 år sedan kostade det 1 120 kronor för att anlägga Nya kyrkogården i Vittsjö.
•    Det fanns 16 sökande till befattningen som föreståndare för försörjningshemmet i Kristenstorp 1911. Otto och Maria Hallberg fick tjänsten samt 500 kronor i årslön jämte fria naturaförmåner.
•    Mul- och klövsjuka inträffare på en gård 1926. Detta drabbade även intilliggande byar som fick utförselförbud på alla klövbärande djur.
•    Trafiken var inte så intensiv 1926 som i dag. Under tre dagar 1926 färdades genom Vittsjö 114 hästskjutsar, 54 motorcyklar, 266 personbilar, fyra omnibussar samt 73 lastbilar. I dag är trafiken minst 50-dubblad.
•    En så kallad strejkbrytare blev 1931 brutalt misshandlad av ett antal ynglingar. Mannen som misshandlats med olika tillhyggen fick söka läkarvård.
•    A B Skånska Banken fick 1941 tillstånd att öppna kontor i Vittsjö.
•    Tänk vad världen hade sett ut om människan hade varit lika god som hon ofta utger sig att vara!
•    epe