• Den 1 augusti börjar årets Sommarakademi i Vittsjö med samlingsnamnet ”Att resa”. På kvällen klockan 18 kommer Anders Ödman att ha offentlig föreläsning: ”Konsten att inte hitta vilse”. Platsen blir församlingshemmet.
  • Inbrotten, skadegörelse och liknande sägs ha minskat i kulturorten. Så är inte fallet utan det är så att människor struntar i att anmäla till polisen då det sällan ger resultat. Efter lång väntan kanske det blir telefonkontakt med någon som svarar som inte vet var Vittsjö finns på kartan. Att någon polis hör av sig händer inte allt för ofta. RING och ANMÄL alla brott, då blir kanske statistiken mer rättvisande.

Eric Nilsson som från början var smed men övergick till elektrisk verksamhet. Registreringsplåten tillhör det förgångna.

  • Det är 20 år sedan domprost Karl-Johan Tyrberg, bördig från Vittsjö utsågs till biskop i Härnösand stift. Sen några år är han pensionär i västra Skåne men återkommer till hembygdsgudstjänst i Vittsjö kyrka den 4 september.
  • Söndag den 7 augusti blir det historisk vandring till Vittsjö Borg. Där kommer Claes Ruderstam att berätta om 1300-tals borgen och dess öden. Flera utgrävningar har kunnat klarlägga borgen på den tiden den var verksam. Klockan 18 börjar berättelsen och vid paus i halvtid kommer hembygdsföreningens sånggrupp att hembygdstoner tona över vattenytan.
  • 1956 var det husflyttning av stort format. Det gamla gästis, 26 meter långt skulle flyttas sex meter norrut på grund av vägbreddning av Vångavägens breddning vid Kyrkovägen.
  • Samma år, 1956 var brandberedskapen god. Inom Vittsjö kommun fanns då 30 branddammar grävda på strategiska platser.
  • Det var nästan 1 000 namnunderskrifter som 1961 vädjade till Domkapitlet att komminister Sture Hallonsten skulle vara kvar i Vittsjö och utses till kyrkoherde Trots denna vädjan skulle Sture hålla provpredikan. Han blev vald med övervägande majoritet.
  • Vid denna tid på året 1991 började Trobecks att tömmas på flyktingar. Nu skulle det bli en rehabiliteringsanläggning. Nu har det anrika pensionatet stått tomt ett par år där boende kunde ha en idyllisk utsikt över Vittsjön.
  • Det var vaktombyte på kyrkogården 2001. Då lämnade kyrkvaktaren Sven-Erik Johannesson sin post efter nära 25 år.
  • Förr talades det om en rejäl rotblöta som pågick ett dygn. Nu har det varit mindre rotblötor en längre tid men marken törstar efter mer nederbörd innan vattenhålen är fyllda.
  • Nu är det fem månader till det firas Nyårshelg!

•Vill du ha ett arbete utfört, välj en upptagen person. De andra har aldrig tid! Sommaren som i år inföll på en torsdag är snart slut! Ha bra!
epe