• I veckan skall ny samling ske för att ventilera den föreslagna nya pastoratsindelningen. Redan nu finns en del samarbete mellan Vittsjö och Norra Åkarps församlingar och det goda förhållandet kan väl fortsätta då eventuellt Farstorp kommer in i gemenskapen?
 • Vid denna tid bör VittsjöBladet och kyrknytt vara utdelat i alla brevlådor i församlingarna.
 • Det var inte första gången som högertrafik infördes 1967. År 1718 blev det byte av sida eller kanske var det första gången som beslut skedde om val av sida. Beslutet gällde till 1734 då det blev återgång till vänster. Vid folkomröstningen 1955 var det 83 % som önskade fortsatt vänsterbeteende. Nu i efterhand måste det vara riktigt beslut som Riksdagen tog att mot folkets vilja införa högertrafik 1967.
 • Vittsjö kommun beslutade 1906 att starta en plantskola vid försörjningshemmet i Kristenstorp. Odlingen skulle ske för kommunens behov av plantor.
 • Skolrådet skulle välja en ny lärarinna 1906. Den mest meriterade fick inte platsen på grund av en ledamot röstade på en annan sökande. Han blev tillfrågad varför han röstade just på denna lärarinna som inte hade så höga vitsord: ”Ja röstade på henne för hon var så granner”.
 • Det kostade 25 öre för att få se en tam älgkalv i Lilla Frösboholma år 1926. Kalven skulle senare transporteras till en mindre djurpark i Mellanskåne.
 • En lantbrukare utanför Vittsjö var känd för sin grymhet mot djur. En ko som släppts ut på bete 1926 lyckade ta sig över ett skrangligt stängsel till en åker med havre. Kon mumsade i sig havren från uppsatta travarna och upptäcktes av lantbrukaren. Med en kraftig stör började lantbrukaren prygla kon som efter en stunds misshandel vände sig mot lantbrukaren. Vid denna manöver föll mannen ”över bord” ner i en torvgrav. Han kämpade för att komma upp men sjönk allt längre ner i dyngan. Hans rop på hjälp hördes så småningom och byns mannar samlades för att dra upp djurplågaren. Detta lyckades inte varför en så kallad stubbrytare anskaffades. Räddarna gjorde sig ingen större brådska då de ansåg djurplågaren gärna kunde sona en del av sina försyndelser i det kalla och våta elementet. Så småningom kom plågaren upp med hjälp av stubbrytaren!
 • År 1931 kostade ål 2:50 per kilo medan gädda kostade 2:00 kronor och makrill 60 öre per kilo.
 • I pokalserien 1936 klådde Emmaljunga upp Vankiva med 3-0 och resultatet Emmaljunga- IFK Hässleholm blev 3-2
 • År 1936 var det för första gången ordnat vallokal i Emmaljunga.
 • År 1941 öppnade Skånska Banken lokalkontor i Vittsjö. Numera heter banken Handelsbanken.
 • Inför valet 1946 förekom en så kallad spränglista. Listan upptog fem namn till kommunalfullmäktige men ingen av kandidaterna var tillfrågade varför listan inte fick någon genomslagskraft.
 • Vittsjö kommun fick 1951 erbjudande att inköpa området Skansen för 40 000 kronor. Vittsjö kommuns fullmäktige tillstyrkte men ärendet skulle senare avgöras av storkommunens kommunalfullmäktige.
 • År 1951 utsågs den allra första gesällen i Emmaljunga Hantverks- och industriförening. Gesällens namn var Bertil Berg.
 • Tänkvärt: Fattig är inte den som äger lite utan den som aldrig kan få nog!
 • Njut av höstens kommande färgprakt.


epe