spårat.jpg

 • Det var verkligen lokalteve från Vittsjö i onsdags kväll. Då fanns Gustav Fridolin i rutan under tämligen många minuter. Då hade han också telefonsamtal med sin tidigare lärare, Filippa Esayas, även hon från Vittsjö. Kulturorten börjar komma fram i sitt rätta ljus! Ljuset kommer från tekniken med överföring till varje Internetanvändare!
 • Köbrickor finns inte men förköp av biljett till tisdagens samling med Elle och Anna i församlingshemmet är att föredra. Överblivna biljetter säljs vid entrén. Utöver jäntorna kommer manskören från Bjärnum att medverka liksom andra lokala förmågor.
 • Redan på måndag den19:e klockan 18.30 blir det syföreningsauktion i församlingshemmet där Cecilia Håkansson är solist.
 • Årets första julsamling blir i museet på lördag klockan 13-17. Det är hembygdsföreningens julstuga som då ger en föraning om den annalkande julhelgen. Julmelodier spelas av Bygdespelarna och det stöps ljus på gammal beprövat sätt. Pepparkakor bakas och gräddas och en hel del annat som tillhör ljusets högtid kommer att visas.
 • Hembygdsföreningens årsbok är på gång och förberedelserna har kommit en god bit på väg. Försäljningen börjar på årsmötet den 12 februari. Dit kommer också Vittsjösonen och numera Agunnarydsboende Krister Lindkvist att berätta om sin ungdoms strapatsrika upplevelser i kulturorten.
 • Nedräkningen inför årets julskyltning har börjat och i flera veckor har Lion Club räknat. Den 2 december är spikat och på kvällen blir det kyrkokörens konsert med efterföljande samling i församlingshemmet i samband med 90-års firandet.
 • Tänk om det funnits säkerhetsbälte 1912! Då hade kanske kusken klarat sig från ett överkört och brutit ben då sittbrädan på arbetsvagnen kasade av och kusken hamnade under vagnen!
 • Bryggarna i orten annonserade flitigt efter tomma svagdricksflaskor ute i bygden. Tomglasen behövdes för att fyllas på inför julhelgens rusch av svagdricka. I dag kan inte äkta svagdricka köpas utan färd på flera mil västerut.
 • Intressenter intill den 350 hektar stora Kraxasjön var på bettet 1927, för att sänka sjöytan 150 centimeter för utvinning av mer odlingsmark på den steniga bottnen. Fem år senare var arbetet i gång och en del fynd gjordes. Bland annat hittades en brännvinsapparat, med andra ord en hembränningsapparat som någon lämpat i sjön då det kanske funnits risk för upptäckt med den lagstridiga handlingen. Dessutom återfanns en båt av ek, 3,5 meter lång och 75 centimeter bred. Det var inget litet träd som för några hundra år sedan hade urholkats till en båt som skulle bära tre personer.
 • Ett äkta par fick fastställt av Domkapitlet att deras för 300 kronor köpta gravplats  1932 skulle gälla för alltid.
 • Valet till kyrkofullmäktige 1942 blev inte direkt någon överraskning. Den enda valsedeln, samlingslistan upptog 27 namn och 25 ledamöter skulle väljas. Det gällde att stå på god fot med potentaterna för att komma bland de 25 utvalda.
 • Den 14 november 1947 störtade ett skolflygplan i närheten av Graneliden vid Hårsjövägen. Föraren lyckades rädda sig med fallskärm innan det spinnande flygplanet blev ohanterligt i en snöby och slog i marken. Uthoppet skedde från 300 meters höjd men även då fanns det experter som gjorde gällande att uthoppet hade skett på betydligt lägre höjd. Det är frågan hur experten, en kilometer därifrån kunde avgöra höjden då planet befann sig i en kraftig snöby!
 • Fortfarande gäller tipset för dig som tycker dagstidningar är för kostsam för det ringa innehållet. Dela  prenumeration med grannen. Du kan spara en tusenlapp per år!
 • Aktiva Lion Club har firat 40 år med trevlig samvaro i Verum. Lycka till med alla fina föresatser!
 • Tänk på att en liten gåva är betydligt bättre än ett stort löfte!

folkskolan_1892.jpgBilden visade den gamla folkskolan som byggdes 1892 och revs ner 1983 för att ge plats till kyrkans parkering. Studera bilden så kan du få det exakta läget.


epe