spårat.jpg

 • Församlingen centraliseras. Nu har pastorsämbetet i Prästgården beslutat att centralisera numret till expeditionen som numera är 236 50. Anläggningen är så ny att ingen vet om det blir vanliga tryck 1,  tryck 2, tryck 3 o s v eller något annat system i teknikens värld om uppringaren vill tala med någon i högkvarteret.  De nya telefonnumren finns i Kyrknytt som nu skall finnas i din brevlåda tillsammans med VittsjöBladet.
 • Första söndagen i Advent har passerats med kyrkokören i centrum och julskyltningen är avklarad, allt till uppbyggelse.

kk6-90-r.jpg
Kyrkokörens firande i församlingshemmet


 • På onsdag den 5 har EON inbjudit till träff i Hårsjö skola. Enligt rykte lär det vara information om jordkabel istället för luftkabel på vissa sträckor. Nästa fas blir kanske trådlös överföring?
 • Håll ut. Nu är den enbart cirka tre veckor tills det börjar bli längre och ljusare dagar. Men dessutom brukar det infalla en köldperiod till nästa år som kan pågå några veckor, kanske avbruten med någon form av kraftig blåst som i värsta fall kan ställa till det? Bunkra ljus och reservbatterier i fall om!
 • Julbordens tid har börjat så sakteliga och når väl kulmen om någon vecka. Kanske kan du behöva lite extra för att spänna ut skinnet?
 • Runt nästa helg bli det Julens sånger i både Vittsjö och Emmaljunga. Flera gästartister är bokade de stora högtiderna.
 • Ännu är det ganska god till julhelgen men boka redan nu in Juldagen för deltagande i Hultatorp söndagsskolas 120 julfest.
 • Fler kan anamma tipset att dela dagsavisan med någon granne. En tusenlapp finns att användas till annat!
 • Planerna fortskred allt snabbare 1932 för uppförande av ett församlingshem i Emmaljunga. Kostnadsberäkningen inklusive inredning ljöd på 7 000 kronor. De utrangerade kyrkbänkarna i Vittsjö kyrka blev reserverade till församlingshemmet i Emmaljunga. Ännu i dag används dessa bänkar till ordinarie sittplatser. Givmildheten var stor varför endast en smärre summa behövde lånas för att församlingshemmet skulle bli en verklighet.
 • Det kostade lika mycket, 7 200 kronor 1942 att utföra en vägrätning i Snärshult by. Den långdragna kurvan försvann i Snärshult city och autoraka blev följden.
 • Det gamla mejeriet som byggdes 1906 hade tjänat ut och revs 1947 sedan det nya mejeriet hade byggts 1930. Detta i sin tur revs 1990 för att ge plats till bostäder.
 • Året var 1952 då Gösta Waldau överlät sin radioaffär till Luxus.
 • NTO:s första Skånelucia blev Anita Olsson från Emmaljunga: Året var då 1957.
 • Sedan 20 år tillbaka finns Marta Anderssons konstverk över såg/kvarnanläggningen i Gundrastorp placerade i församlingshemmet. Tavlan skänktes av Betty Andersson till hembygdsföreningen som har deponerat konstverket till foajén i församlingshemmet.
 • Tänkvärt: Det är bättre att förlora något än att aldrig haft något. Ha en bra vecka i advent!
 • epe