• Helt enligt traditionen blir det Nyårsbön i kyrkan på Nyårsafton klockan 16 med Calle Präst. Sen börjar väl det traditionella smällandet och uppskjutning av ljuseffekter. Till vilken nytta? Men det är grant att se och höra men hundsläktet gillar inte denna av- och inskjutning av åren.
  • Om det varit på gamla goda tiden så hade prästen på Nyårsafton läst upp hur många färre innevånare det hade blivit i kulturorten under året. Tyvärr har invånarantalet minskat för varje år men förhoppningen finns att denna trend skall brytas. Borta bra, Vittsjö bäst, heter det! Med den byråkratiska hanteringen av folkmängden har det hänt och kommer sannolikt även att hända att barn döps innan de är registrerade som födda! Vid 2007 års början fanns det 2 547 personer i Vittsjö församling. Folkmängden var vid 1902 års slut  2 145. För 100 år sedan var folkmängden 2 185. År 1913 fanns det  2 191 personer kyrkobokförda. Vid 1922 års slut fanns det 2 417 personer i församlingen och fem år senare fanns det 2 482 innevånare för att 1932 ha minskat till 2 455. Sen skedde en ökning till 1932 med 2 644 personer. År 1942 fanns det 2 759 personer i Vittsjö. Fem år senare ökade befolkningen till 2 764. År 1997 fanns det 2 635 personer i Vittsjö.
  • Det är inte mina förutsägelser om storm till Trettonhelgen. Det är den bekante lappgubben som har siat. Jag hoppas han har fel för skogarna tål inte fler skoningslösa åderlåtningar.
  • Vittsjö sparbank meddelade 1927 att de kontoinnehavare som inte bytat ut sin motbok mot den nya, uppmanades snarast byta. Dessutom skulle banken hålla öppet varje onsdag klockan 10- 13.
  • I  krigstiden 1942 bjöds cabaré Kupongfritt i JUF-stugan.
  • Tredagars tidningen Norra Skåne kostade 1943 elva kronor för helårsprenumeration.
  • En i Emmaljunga boende yngling drunknade 1947 i Hamneda tillsammans med sin sjuåriga kusin. Det var under en färd över isen som denna brast och båda hamnade i vattnet.
  • Lions hemsida. http://www.vittsjobjarnum.nu/ har hittills haft 82 500 besökare dagarna före Nyårsafton. Där kan var och en med tillgång till Internet läsa om nyheter och händelser i kulturorten med omnejd.
  • Spårat i Vittsjö har nu på denna sida varit publicerat 28 gånger. Totalt inklusive Värpatorparen hade kåseriet delgetts läsekretsen 1 173 gånger. Hade jag fått förtroendet att fortsätta i papperspressen hade ännu fler läsare kunnat få del av kåserierna men i gengäld kan rutan läsas i hela världen.
  • Till sist: ETT GOTT OCH FRÖJDEFULLT NYTT ÅR OCH TACK FÖR DET GÅNGNA ÅRET! Ha det bra!

epe