• Det var flera bilister som fick en nyårsklapp dagen före Nyårsafton. Utdelare av klapparna var uniformerade lagens upprätthållare som hade fattat posto mitt emot Skansenhemmet. Tämligen ofint att kolla in hastigheten på en 50 sträcka som egentligen skulle vara 70-väg. De som brutit mot gällande lag får ta sitt straff.
 • På Trettondagen skall det bli stor tack- och avskedsföreställning i Verum kyrka med Curt, Dan-Inge samt ungdomskören men redan nu på söndag den 6 blir det Julens sånger i kyrkan klockan 18.
 • Väntsalen vid järnvägsstationen i Vittsjö samt alla tågvagnar som färdades Hässleholm- Markaryd skulle dagligen 1903 desinfekteras då en scarlakansepedemi rasade. Det var järnvägsläkaren som beslutat detta.
 • Folkmängden vid 1893 års början var 2 244 personer. Tio år senare, 1903 var folkmängden 2 145 personer. Utvandringen till landet i väster fortsatte tydligen,
 • Förhandlingar pågick år 1903 om uppförande av flera ångsågar i Vittsjö. Detta efter julstormen 1902.
 • Det var verkligen dumdristig spariver 1918 då Distriktsförvaltningen beslutade att belysningen vid järnvägens grindar skulle indragas för att spara på lysoljorna. Visserligen hade inte bilarna börjat sitt intåg men det fanns andra fordon på vägarna som kunde få en varning om annalkande tåg.
 • Kommunalfullmäktige avslog enhälligt år 1923 förslaget att inrätta ett speciellt utspisningsställe för luffare.
 • Det var slitsamt och magert under arbetslösheten 1933. För stenskärvning betalades 140 öre per kubikmeter flisad sten.
 • Visserligen är det långt till vårsolens glans och värme? Men planering för vårutflykten kan göras redan nu och varför inte "Äggastenen" aggas.jpgvid Stensgyl i gränsen mellan Vejshult och Hästhult byar, vid gränsen mot Röke socken. Där har framlidne poeten, friluftsmänniskan och sågverksarbetaren Gunnar Hallström år 1954 skrivit in följande tänkvärda ord:

LÄNGTAN

Glöm oss ej vid drömmen

om dig

Stora ödemark

Djupt i ditt väsen

Slumrande stig

Längtan till dig

är stark

GH

 • Gunnar Pettersson vid Äggastenen.
 • Kanske behöver färgen bättras på då det 22 år sedan bilden exponerades med Gunnar Pettersson som vägvisare och ciceron. Stenen har formen av ett ägg, drygt en meter hög och är belägen på Äggastensbacken.
 • När du ändå är på platsen kan du också söka upp Tullportakärret och jätteblocket av sten, Norkehall.
 • Det var på lördagen fortfarande oklart hur det blev med den utlovade! stormen under Trettonhelgen men visst har det varit friska vindar. Vad kommer sen?
 • I det fall du har för avsikt att vara vrång eller besvärlig, var det tidigt på morgonen så har du det avklarat!

epe