• Nästa söndag blir det en historisk information i kyrkan från kyrkans äldsta tider. Även på söndag har det bekanta vattenplumsarna sin stämma för att öka på glidet över sjöns yta till sommaren.
 • Planeringen inför Vittsjödagen sista lördagen före midsommar, i år den 14 juni, fortsätter enligt planerna och marknaden är kanske på väg att bli lika omfattande som i början av 1900-talet. Dock lär det inte bli någon djurmarknad.  
 • Så har då Lion club fått fägring i sina led med två kvinnliga snyggingar. Betydligt större ögonfröjd än att skåda gamla, nåja medelålder gubbar!
 • Det insnöade och infrusna Norrland fick behövlig nödhjälp från Vittsjö år 1903. På järnväg sändes tre vagnslaster innehållande hö och halm samt 53 säckar spannmål, 58 säckar potatis. Dessutom hade vid tidigare tillfälle översänts 140 kronor i kontanta medel till den drabbade nordliga delen.
 •  Kyrkostämman beslutade 1923 att låta uppföra ett skolhus i Emmaljunga då tillväxten tydligen var ganska markant i stationssamhället.
 • Svarta börsens index steg under krigsåren och 1943 dömdes en slaktare till åtta dagsböter för att ha tagit ut 35 öre över normalpris per kilo kött. En lantbrukarhustru som sålt två kilo smör utan att avkräva ransonerings-kupong dömdes också till åtta dagsböter. En lantbrukare som lämnat sex kilo kött till en skomakare för utfört skoarbete dömdes till fem dagsböter. 
 • Utöver detta förekom mängder med svart handel. Avlägsna släktingar som inte hört av sig till lantbrukare på årtal gjorde sig ärende att resa flera mil för ett par tjog ägg eller några kilo svart fläsk. Efter kriget upphörde ofta bekantskapen.
 • I ditt och din förenings intresse vore det ganska bra om du meddelade dina aktiviteter till Ewa i servicekontoret. Detta för att undvika kollisioner av arrangemangen.
  >Nu påbörjas centraliseringen av ungdomsverksamheten i Vittsjö. Omdaning av nedre plan har börjat så sakteliga. Ewa i servicekontoret får flytta på sig för där skall ungdomarna hålla till. Hur länge kommer denna kommunala satsning att pågå?
 • Det är bara drygt en vecka till Vårdagjämningen. Sen kommer sommaren med gröna ängar!   Du bör kanske vara extra uppmärksam på morgonen om du vaknar sängliggande! 
  arvidn-olof-p.gif

Bilden visar två äldre gentlemän som nu båda är borta. Från vänster Arvid Nilsson samt Olof Persson. Arvid blev 96 år och Olof 100 år. Bilden är från 1983.

epe