• Visste du inte det, så infaller Vårdagjämningen på torsdag den 20. Det bli den officiella våren som då inträder men den verkliga våren började för flera veckor sedan. Tiden är urled.
 • Klockan 08 på Påskdagens morgon då kommer påskhelgen att blåsas in från kyrktornet. Passa på att lyssna till påskens melodier.
 • Den i hembygdsföreningens årsskrift omtalade konstnären Johan Svensson har kommit i dagens ljus då ytterligare ett konstverk har dykt upp. Har du kanske också ett konstverk av honom så meddela!
 • Den 31 skall hembygdsföreningens årsprogram fastställas då sektionsledarna kallas till hembygdsstugan i Emmaljunga.
 • Boka redan nu in den 18 april för Hårsjö syförenings 103;e syföreningsauktion.
 • Under veckan kommer nästa upplaga om händelser i Vittsjö. Från tidigare 1284 händelser finns nu 1661 händelser under 1 007 år. Utgivare är Ebbe Persson.
 • Ett par skenande hästar omkullvräkte en gående person 1903. Sjukvårdskorpral Molin gav nödig vård av den skadade men de fyra inslagna tänderna kunde sjukvårdaren inte göra något åt.

olakmpe.jpg

 • Förra seklets första 100-åring blev Ola Kämpe som fyllde ett sekel den 21 mars 1903. Han avled samma år.


Ola Kämpe fyllde 100 år den 21 mars 1903

 • För bättre kontakt med yttervärlden ändrades bussturerna 1927. För resenärer som sökte sig till Hässleholm fanns bussturer från Vittsjö klockan 08.30 med ankomst till Hässleholm klockan 09.45. Nästa tur avgick klockan 01.30 e.m. Från Hässleholm avgick bussarna klockan 12.00 och klockan 04.50 e.m.
 • Merald Samuelsson öppnade herrskrädderi 1933 intill Viken.
 • Även 1947 ordnades slädparti från skolan i Hultatorp över Boalt, Hästhult och Lönsholma. Både kuskar och elever undfägnades med förtäring vid återkomsten.
 • Kommunalfullmäktige beslutade 1947 att höja skottpengen för räv från fem till tio kronor.
 • Byn Porrarp var tämligen aktuell 1983. Det gällde en gränstvist om cirka 2500 kvadratmeter. Fastighetsdomstolen var på plats där en av ledamöterna villade bort sig.
 • Det är i dagarna fem år sedan danspalatset Lyran eldades upp som ett övningsobjekt.
 • Ha en bra påskvecka med ris och ägg!
 • Vad är det för jämställdhet könen emellan då kvinnorna frivilligt tar karbad?

epe