• Det har spårats att lokala förmågor skall medverka vid Världsböndagens firande i Vittsjö den 4 mars. Det blir Berne Svensson i Brunshult som kommer att berätta om Kuba. Detta land är för övrigt i fokus vid dagen. Dessutom kommer Gun Britt och Bo Malmberg att sjunga.
 • Folkets Hus i Emmaljunga blir samlingsplats för två samlingar söndag den 14. Klockan 13 blir det final på Björstorp skolas fastighetsförening. Klockan 16 är det samling för Emmaljunga Folkets husföreningen.
 • Redan nu kan det kanske vara dags att påminna om den 14:e, Alla Hjärtans dag! För att komma från alla uppvaktningar denna dag kommer jag troligen att vistas på annan plats!

BILD: Fotograferingskonsten under dåtiden: F v NN, Olof Petrusson, Vilhelm Cöster, Paul Persson, NN, NN, NN, samt Otto Persson.

 • En handlande i Brunshult dömdes 1906 till fem kronor i böter för att han inte låtit justera vikter.
 • Delägarna i Värsjöåns sträckning från Boalt till Rommentorp beslutade om rensning av vattendraget 1926 med delägarna som arbetskraft.
 • Eleverna i fortsättningsskolan bjöds på en slädtur till Bjärnum 1910. Efter hemkomsten blev det ett par timmars gemytligt samkväm.
 • Av någon okänd orsak kände sig åklagaren förhindrad att väcka åtal 1910 mot en förfalskare av namn på en växel.
 • Lifsmedelsnämnden fortsatte att sälja fläsk 1916 i Emmaljunga och Vittsjö under flera dagar.
 • Bokföringsmålen var inför häradsrätten flera gånger 1926 och pågick med uppskov på uppskov!
 • Kyrkostämman beslutade att inköpa tvenne ljuskronor för orgelläktaren samt tio stycken lampetter till väggarna i kyrkan. Kostnaden beräknades till 700 kronor.
 • Bolag bildades för uppförande av kur- och badanstalt vid Ubbaltsstranden vid Vittsjön.
 • Intresset var tämligen stort 1926 att anlägga en stärkelsefabrik i Vittsjö, förslagsvis vid Vittsjö kvarn. Med tiden väcktes annan placering av fabriken eller nyetablering. Sen blev det inte mer!
 • En person var instämnd till tinget för misshandel. Vid förhandlingarna var den misstänkte så berusad att han dömdes även för fylleri.
 • Strejk utbröt vid två korgmöbelfabriker i Emmaljunga. Avtal med de 50 anställda hade löpt ut utan förnyelse.
 • Det kostade 25 öre i entré för att på nära håll beskåda den tama älgen i Stora Frösboholma.
 • Troligen var det säsongens sista vinterknäpp som har upplösts. En mindre samlig av fruset vatten från Vittsjön samlades i en vik som var synlig för ett par dar sen. Kan det möjligen i framtiden bli Isviken?

Kan detta bli Vittsjöns Isvik?

 • Sängplatserna på hotellen i Stockholm var fullbokade. Av denna anledning kommer Bengt i Hårsjö inte att åka till huvudstan för att ta emot priset i Aktie SM. Dessutom verkar det inte särskilt inbjudande att vistas ut på gatorna i denna tätbyggda huvudpunkt. Då är det betydligare lugnare att vistas i Hårsjö. Även under dagtid!
 • I pressläggningsögonblicket kom meddelandet från trovärdig källa att 19 spåråkare med adress Vittsjö kommer att dela i årets Vasalopp!
 • Det avgörande är inte hur gammal du är utan hur du är gammal!
 • Titta ut. Snart kommer grönskan!

epe

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.