• Söndag den 27:e är det slut på normaltid. Då börjar i stället Sommartiden sitt inträde i almanackan. Sommartid framför- klockan framåt! För ett antal år tillbaka fanns förslag att sommartid inte skulle gälla lantbrukare och lantbruksnäringen!
 • De människor som har lediga lördagar har en långhelg med fyra röda dagar. Det blir tämligen långt mellan dessa helger under året då några helgdagar infaller på söndagar.
 • Hästhult AIK har sin stämma i egna lokalen i Hårsjö onsdag den 30:e. Denna lilla men aktiva förening på landsbygden bildades 1967. Kanske blir det 50 års firande den 28 augusti?

 • Här i HAIK:s klubbstuga hålls årsmötet.
 • Beträffande kulturorten var det en gång en humoristisk visdomsman som yttrade: I Vittsjö får du livstid!
 • Kommunbiblioteket höll öppet på söndagar klockan 11- 1 meddelades 1906.
 • Det vackra vädret vid marknaden 1906 var orsak till det flitiga besöket. Annorlunda besök fick fem personer göra då de fick tillbringa några timmar i finkan.
 • Marknaden 1911 var kylig och kall med färre besökare. Handeln med kreatur förekom och på tåg avsändes 27 kreatur söderut.
 • Två vana cykelarbetare fick genast anställning 1911 hos Herm. L Persson i Vittsjö!
 • Kaféidkaren och handlanden dömdes 1921 åter för olaga försäljning, denna gång för försäljning av alkoholfria drycker? Bötesbeloppet blev 20 kronor.
 • Intresset var allmänt att anlägga en stärkelsefabrik i Vittsjö 1926. Fabriken var tänkt att anläggas vid Vittsjö kvarn. En kommitté valdes. Senare blev det förslag att anlägga fabriken vid Boalt eller en fabrik på varje plats!
 • Mejeriföreningen föreslog 1931 att ett nytt mjölkmejeri skulle uppföras för att ersätta tidigare gräddmejeri.
 • Krigstiden var inne 1941. Då uppmanades att ansöka om inköpskort samt tillståndsbevis för erhållande av av ransoneringskort för bensin. Tillståndet gällde under april månad.
 • År 1941 utkom den första? Ransoneringskalendern gällande för kött- och fläskvaror. Grynkorv klassades till 40 poäng för 100 gram. För 100 poäng erhölls 250 gram grynkorv.
 • H Onell, Tallhem i Emmaljunga annonserade 1941 att han sålde en Internationell traktor, lämplig för gengasaggregat.
 • Luftskyddsföreningen i Vittsjö- Emmaljunga upplöstes 1946. Kassabehållningen på 600 kronor skulle fördelas mellan Röda korset i Vittsjö och Emmaljunga.
 • Ransoneringskalendern fortsatte 1946. Ransonerade varor var endast sådana av inhemsk produktion som kött och mjölk!
 • Regeringen avslog länsstyrelsens beslut att anlägga Vittsjö idrottsplan i Pers Håla. Idrottsfolket gladdes och sökte nytt område.
 • Länsstyrelserna tillstyrkte 1951 S J:s framställan att öppna busstrafik Markaryd- Bjärnum.
 • Råttkrig startade 1951 i Vittsjö tätort. Den stora mängden av råttor skulle decimeras med hjälp av utlagt gift på strategiska platser.
 • Jan Rosén i Emmaljunga bjöd in kompisar till tevetittande. Tevejournalen sände glimtar från premiärtävlingen i orientering. I några sekvenser kunde tävlande från Emmaljunga ses i rutan där de plumsade fram i snötäcket på Romelåsen.
 • Sjunne Olofsson omvaldes till ordförande i Emmaljunga Hantverks- och industriförening 1956.
 • År 1966 pågick förhandlingarna att flytta företaget ALGA till Vittsjö. Efter ett par år var det klart med flyttningen till Mölleröd.
 • Dåvarande hemvärnschefen Arne Gunnarsson kallade till övning 1971. Då Arne kallar- då kommer de. Det gällde hantering av olika skjutvapen. Givetvis fanns förplägnadslottorna på plats och bjöd på måltid. Det var drygt 50 försvarare som samlades på gårdsplan.
 • År 1966 diskuterade beslutande att det vore lämpligt att Vittsjö blev en bostadsort. Anställda på närliggande orter skulle finna ro och tillfredsställelse att bo och vila i blivande kulturorten.
 • Telefonisten har ett omväxlande arbete samt omkopplande sysselsättning!
 • Glöm inte att justera klockan inför den nya men korta tidsåldern. Må bra!

epe

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.