• I samband med grannträffen sändes en hälsning till Tomas Bodén i Amerika. Tomas var i sin ungdom sommarboende i kvarteret och var på snabbvisit i sitt ”gamla” kvarter för några veckor sen. Ganska snabbt kom hans hälsning i retur till träffen.

• Det ”vimlade” av uniformerade poliser vid järnvägsstationen här om kvällen.

• Nytillträdde kommunpolisen Rolf Paimensalo, även känd från TV var på plats.

• Polisen fanns på plats liksom representant från kommunen. De sökte efter människors uppfattning angående ortens upplevelser och önskemål beträffande myndigheternas agerande. Det var flera synpunkter som delgavs. Sen fortsatte gruppen till ”Vittsjö södra”.

• På torsdag den 15:e kommer Anders Paulsson att vara berättare vid sopplunchen som börjar klockan 11.50. Han skall berätta om människor som gett honom en tankeställare!

• Hövdingeloppet i Verum startar lördag den 17:e från Mölleröd där även målgång finns.

• Å sen på söndag är museet öppet 14- 17 samtidigt som hembygdsföreningen firar 40 år.• Röjningsarbete i skogen tär på orken med vissa besvärande symtom. Läkaren på vårdcentralen kunde inte konstatera om jag var normal då han inte hade någon personlig kännedom. Även om jag inte tangerar normal och känns det som förr!

• Så behöver jag nu inte känna mig ensam åldring då vi nu är två i familjen som passerat 80 gränsen!

• Vid en rättegång om våld 1901 bedyrade en åtalad, född 1841 att han var gift och kunde både läsa och skriva. Han hade ej tidigare varit åtalad för brott.

• 12 årige skolgossen Nils Schubert i Brunshult var ute på jakt efter ekorre 1901. Under en buske upptäckte han en sovande hare och förpassade denne till de ädlare jaktmarkerna. Dagen efter var gossen åter ute med bössa och förpassade då en tjädertupp till de andra jaktmarkerna.

• Ett större pensionat var under uppförande vid denna tid 1906. Det var fröken Pettersson som byggde och pensionatet blev senare Tallbacken.

• 15 sökande hade anmält sitt intresse för lärartjänst i Vittsjö 1926. Skolrådet beslutade att ge tjänsten till Henrik Sönnerkvist från Lund.

• I pokalserien besegrande Emmaljunga Vankiva med 4 -1 år 1936.

• Ransoneringskalendern fortsatte 1956, ett år efter världskrigets slut. Uteslutande var det varor från inhemsk produktion som var ransonerade, bland annat mjölk och bröd.

• Telefontrafiken hade ökat så markant 1946 att telefonstationen måste utökas med fler kopplingsbord samt talhytter.

• 1966 brann träullsfabriken ner till grunden. Fabriken var belägen vid Vittsjö kvarn och en gnista från en maskin var orsaken till branden.

• Det är inte vad du tänker utan vad du uträttar som kan förändra tillvaron! Ha bra tider.

epe