• Härom dagen kom ett trevligt besök. Det var fjärde och femte generationen ättlingar till Ola Kämpe som återkom. De fick till och med se Ola Kämpes mynningsladdare som förvaras av annan ättling.

Ättlingar till Ola Kämpe besökte anfaderns gravplats.

• Det blir två extra händelser i kyrkligt sammanhang denna vecka. På torsdag klockan 11.50 blir det sopplunch i församlingshemmet där Katrine Arvidsson kommer att berätta något intressant om sin verksamhet. På söndag den 16:e klockan 11 blir det hembygds- och hemvändargudstjänst i kyrkan. Sen fortsätter samlingen i församlingshemmet där Calle Präst medverkar. Sånggruppen sjunger och det serveras ”äggakaga”.

• Frosttiden närmar sig allt snabbare och det är dags att ta hand om växter som behöver varmare klimat.

• Å sen ä dä bara två veckor tills normaltid återkommer. Då slutar sommartid att gälla. Det hade varit bättre att normaltid hade gällt året runt. Förra gången sommartid upphörde var 1916 och hade då pågått sen 1700 talet med en del justeringar!• För 90 år sen räknades trafiken i samhället. Under tre dagar färdades 114 hästskjutsar, 54 motorcyklar, 266 personbilar, 4 bussar och 73 lastbilar. Mängden trafikanter har ökat ganska väsentligt men med andra kategorier än för 90 år sen.

• År 1901 ondgjorde sig en skribent över det bedrövliga skick ”vägen” förbi Hårsjö mellan Englarp och Vittsjö. Vägen ansågs vara anlagd efter syndaflodens tid men nu var ny väg planerad men när det blir färdig ”vete den sure”. Vägen blev farbar 1904.

• Chauffören dömdes till 200 kronor i böter 1926. Han hade öppnat de stängda järnvägsgrindarna men stängde inte då han passerat med automobil.

• Uppträdet vid strejken 1931 var åter uppe vid tingsförhandling. Några vittnen var för berusade att de inte sett vad som hände. Andra hade blicken åt annat håll medan några vittnen skall hämtas till nästa förhandling.

• År 1941 bildades SLU avdelning i Vittsjö. Redan 1924 bildades samma förening. Kanske var det en återsamling!

• År 1946 fälldes en älg den sista dagen av jakttiden. Några minuter senare fälldes åter en älg av samma jaktlag. Notisen i avisan anger: Som tur var hade inte jaktsupen efter första älgen intagits!

• Fotbollslaget från Vittsjö klådde laget från Sösdala med 5- 0 år 1946.

• Andra måndagen i oktober månad är det dags för bössbärarna att med smygande steg ge sig ut i markerna med älgfrossa i kroppen. Jag avundas inte. Det är betydligt lugnare och fridfullare inom hemmets väggar. Men visst är det intressant att tänka tillbaka. Våra jaktmarker hemsöktes för många år sen vid femtiden på morgonen av ”någon” som med handklappningar och andra ljud försökte få storviltet även till egna domäner. Eller när en yngling med röd toppluva snabbt flydde från våra marker. Eller när en bil med två personer åkte iväg och kom tillbaka med endast föraren. En jaktintresserad hade släppts av för att genomkorsa våra marker. Eller när ett privatplan utförde upprepade gaspådrag över våra domäner! Visst förekommer det oegentligheter även i dag?

• Vi har aldrig haft så mycken fritid och aldrig levt så länge. Vi har aldrig haft så brått som vi har nu. Tiden räcker inte!

• Jag är nöjd med tillvaron. Det är kanske även du. Ha bra tider. Det finns många som har det besvärligare än du och jag.

epe