• På söndag den 30:e gäller det att du är vaken. Tidigt. Då på morgontimmarna skall du ställa om tiden till den rätta normaltiden. Sommartiden slutar och dagarna blir kortare och natten längre! Eller hur du vill tolka det.

• Så har det spårats från tillförlitlig källa att den fina julgranen vid Bäckabro skall fällas till marken med hjälp av Svärd. I stället skall det gjutas upp ett fundament med plats för liten gran. Orsaken är att nuvarande gran har skjutit så i höjden att det är svårt placera stjärna och ljusslinga. Det var bättre förr. Nuvarande gran togs i bruk som julgran 1990. Tänk om ansvariga varit så förutseende att granar hade planteras för tillväxt. Så har skett förr i tiden.

• Dessutom skall antalet prydliga julstjärnor minska i antal. Sju eller nio? Det planeras för stjärnor vid Marknadsplatsen samt vid busshållplatsen. I övrigt ingen stjärnglans i byn. Det hade varit en fördel om stjärnor hade placerats i Jönsaholm stadshus!

• År 1901 noterades i avisan att den regniga väderleken var välkommen. Flera högt belägna brunnar hade sinat. Vattendrag och vattensamlingar hade sjunkit markant med brist på väta.• Dåvarande äldste församlingsbon Hans Paulsson avled 1906 i en ålder av 94 år. Han var fader till skriftställare Paul Hansson.

• År 1906 bildades I O G T logen i Emmaljunga.

• De allmänna vägarna råkade ut för årliga vägsynen även 1921. Det var landsfiskalen jämte synemän som skulle kontrollera att vägarna var farbara.

• Generalpoststyrelsen beslutade 1926 att lantbrevbäring skulle utsträckas till Otto Perssons gård i Hästhult.

• Även 1931 var det så kallad förskrivning i olika skolor i församlingen. Då läste prästen upp alla namnen på var och en i hushållet. Stämde inte uppgifterna skulle detta påtalas. Denna förskrivning var föregångare till slutliga mantalsskrivningen.

• Kostnaden blev 30 000 kronor för byggande av hög- och lågspänningsledningar 1946 till sex byar i västra delarna av församlingen. Entreprenör blev Erik Nilsson.

• Han utgav sig som representant för civilförsvaret då han skulle ta vissa mått på kvinnor i Emmaljunga 1951. Polisen tog senare hand om den försigkomne mannen.

• År 1951 fanns det en omnibusslinje från Osby- Vittsjö och Yxenhult tur och retur. Denna sträcka kördes två gånger per dag. Alla dagar.

• Anrika Vittsjo Hotell- och gästgivaregård var åter till salu 1966. Fyra familjer från Göteborg med speciell klädsel var intresserade. Sen började även kommunen bli intresserad.

• Pensionat Solhäll var till salu 1971. Planer fanns att där inrätta ett konvalescenter med annat namn. Med tidens gång har detta gamla pensionat bytt namn flera gånger.

• Kyrkliga beslutande fastställde 1971 kommande års utdebitering till 70 öre.

• Be inte någon demaskera sig. Han kan se ut sådan!

• Tiden är inne både för varmare klädesplagg och byte av däcken på ditt fordon. Lev väl!

epe