• Hårsjö skola blir samling för två stämmor den 6:e februari. Hushållningsgillet börjar sin stämma klockan 18.30. LRF börjar sin stämma klockan 19. Lena & Jerry från Gundrastorp visar bilder från de stora skogarna i Amerika.

Hushållningsgillet och LRF inbjuder.

• Den 7:e klockan 19 har hembygdsföreningen sitt årsmöte i församlingshemmet. Lars Olofsson kommer att berätta om Verum-vrilen. Sånggruppen medverkar.

• En i Vittsjö boende misshandlade en annan man. Ynglingen greps i Göteborg där han väntade på en resa till Amerika. För säkerhets skull begärdes han häktad.

• Skolundervisningen blev inställd 1902 då difteri härjade i trakten.

• Vid denna tid 1907 började diskussioner om uppförande av skolhus i Gundrastorp och Emmaljunga.

• Först kom tjuvarna som tog hand om färdig mat i Havraljunga 1907. Ett par dar senare kom de tillbaka och tog med sig ett antal levande höns.

• En stor händelse skedde 1912 då minnesstenen restes vid Skansen. Mer om detta på denna sida den 11 februari.

• Oretorps gård sålde prima råg- o havrehalm 1927.

• År 1927 sålde A Svensson i Lillarp 160 unga höns samt en äggkläckningsmaskin.

• Kyrkoherdeval hölls i Jonstorp Farhult församlingar 1927. Överväldigande flest röster fick komminister Bruno Fredlund, Vittsjö.

 

Detta var Bondeförbundets rockslagsmärke.

• Bondeförbundet (senare Centerpartiet) höll årsmöte 1932. Då invaldes tolv personer i styrelsen. Fem år senare hade antalet ledamöter i styrelsen minskat till nio

• Edith Nilsson fortsatte sin realisation på manufakturer ytterligare en vecka 1932. • Kommunalfullmäktige valde 1932 förre furiren Anton Björk till fjärdingsman. Tidigare fjärdingsmannen Olof Nilsson hade ingen polisutbildning och var därför inte valbar.

• Damskor realiserades billigt hos Bröderna Larssons sko tel 137, år1942.

• Statens bränslekommissions beslutade 1947 om restriktioner med eldningsolja. Beräknade kvantiteter sänktes med 15% för företag och bostäder. Värmning till varmvatten slopades helt. Orsaken var besvärliga isförhållanden i farvattnen.

• Flera byar i Vissletofta och Verum församlingar hade 1952 gjort framställan att tillhöra Osby församling. Kammarkollegiet beslutade de skulle även i fortsättningen skall tillhöra sin tidigare moderförsamling Vittsjö.

• Det påstås att hårt arbete inte skadat någon! Men varför ta risken?

• epe

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.