• Leverantörerna av grädde till gräddmejeriet i Vittsjö verkade strejka 1918. Medlemmarna kallades till extra möte för att besluta om mejeriets framtid. Gräddmejeriet verkade fram till 1932 då omändring skedde till mjölkmejeri.
  • Det var väl besörjt för besökarnas ankomst till Vittsjö frivilliga brandkårs sommarfest i Idrottsgården 1938.  Brandbilen blev för en dag omändrad för transport av människor. Besökarna till festen bjöds på gratis brandbilstransport från järnvägsstationen till och från festplatsen. Under de två dagarnas fest kom cirka 2 000 besökare.
  • Festerna avlöste verkligen varandra i Idrottsgården 1943. Den 3-4 juli ordnade arrangörerna en fest och den 10-11 juli arrangerade SLU en högsommarfest med många attraktioner. Den 17-18 juli anordnade Emmaljunga  frivilliga brandkår en brandkårsfest och den 24-25 juli var det Emmaljungaidrotten som arrangerade.
  • Samma år, 1943 klådde Emmaljunga GOIF Timsfors med 6-1.
  • Intensiv skottlossning med allehanda vapen blev det i Björstorp 1943 där hemvärnet från Vittsjö och Bjärnum under en övning från lördagskvällen till söndagsmorgon gjorde allt för att slå tillbaka den invaderade styrkan från Småland. Det blev dålig nattsömn för de boende i området under hela natten.
  • År 1973 fanns det 956 hektar åkermark i Vittsjö socken. Två hektar var vårvete, två hektar höstråg, 65 hektar korn, 51 hektar havre, 66 hektar blandsäd, 18 hektar grönfoder, 411 hektar slåttervall, 313 hektar betesvall och 19 hektar till mat- och foderpotatis. (Ett hektar= 10 000 kvadratmeter eller lika stort som två fotbollsplaner.). I dag lär den totala arealen åkermark har krympt betydligt då stora områden har planterats med skog. Det finns för närvarande andra odlingar som har utökats!
  • Har du besökt Turistinformationen vid campingplatsen. Där finns massor av information, både lokalt och internationellt. Värdinnorna väntar kanske just på dig!
  • Ärlighet varar längst! Detta uttryck har återkommit i dagen. Har du en oärlig person i bekantskapskretsen så undvik denne snarast innan omgivningen svärtas ner! Det är inte alla som kan skilja på mitt och ditt!
  • Det märks ganska snart om någon klär ut sig till det den inte är. Det är bättre att vara naturlig och verka lite bortkommen!
  • Lev ditt eget liv men var snar att hjälpa!

epe