Gert Svensson

Paddor är en icke-taxonmisk grupp av arter i ordningen stjärtlösa groddjur.

Paddor förekommer i tropiska och tempererade regioner över hela världen. Europeiska arter hotas främst av habitatförstörelse eller på grund av trafikleder som ligger mellan deras olika reproduktions- och levnadsområden.

Storspov (Numenius arquata) är en fågel som tillhör familjen snäppor inom ordningen vadarfåglar. Storspoven är världens största vadare. Den har långa ben och en lång näbb som böjer av nedåt. Honorna har ofta urskiljbart längre näbb.

Storspoven är ungefär 50–55 cm lång, och har ett vingspann på omkring 100 cm. Den är brungråspräcklig med en smal vit triangel från stjärtens bas upp ryggen.

Ormvråk (Buteo buteo) är en medelstor hökfågel. Dess fjäderdräkt är mycket variabel vad gäller färg.

Dräkten är oftast brun med spräckliga eller vattrade kroppsdelar men varierar mycket. Vissa exemplar är gulbruna eller nästan vitspräckliga. Stjärten är tydligt tvärrandig med små band. Ögat är mörkbrunt eller nästan gult. Undersidan av vingarna är oftast ljusare än fågeln i övrigt.

Svartsnäppa (Tringa erythropus) är en vadarfågel som tillhör familjen snäppor.

Svartsnäppan är cirka 30 centimeter lång och har ett vingspann på cirka 65 centimeter. Den är svart i häckningsdräkt och ljusgrå på vintern. Den har röda ben och näbb och en vit kil på ryggen som syns när den flyger. Ungfåglar är gråbruna med vita fläckar ovan och har blek och mycket fint bandad undersida.

Blomkrabbspindel (Misumena vatia) är en spindelart i familjen krabbspindlar.

Honorna, som är större än hanarna, kan bli upp till 10 mm i kroppslängd medan hanarna blir maximalt 5 mm. Dessa spindlar kan ha varierande färg beroende av vilken blomma de sitter på. Vanligaste färgerna är vita eller gula med strimmor och fläckar av rött eller lila, men de kan även vara av en heltäckande färg. Hanarna är av helt annan färg och teckning.

Namnet krabbspindel kommer ifrån att den liknar en krabba i sina utsträckta främre ben och i dess förmåga att gå i sidled likt en krabba.
Blomkrabbspindlar har förmågan att, så att säga, flyga när de känner sig hotade men även då de vill flytta till nytt område vilket de verkar göra med jämna mellanrum.