Spårat

 spårat.jpgSå var det definitivt slut med sommaren den 26 oktober då den onödiga sommartiden upphörde. Flyttningen av klockan vållar kanske fortfarande problem hos en del men gyllene regeln är att då sommartiden är bakom skall klockan vridas bakåt.

 • På tisdag den 28 är det information och kanske ännu mer diskussion om vattenståndens nivå i Vittsjön. Klockan 19 börjar det i nya allaktivitetshuset på samma plats där medborgarhuset låg innan namnändringen skedde.
 • Samma kväll och tid kommer clockare emeritus Curt att ordna en Taubeafton i Verum med sång, musik och annan underhållning. Församlingshemmet blir lokal.

  spårat.jpg

Äntligen är de två dagarna förbi med spaning efter skogens storvilt. Två pass vardera dagen, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen, avbrutet av mer eller längre vilostunder med slutna ögon men öppna öron där kuling ingick i hörselprogrammet. Det allra bästa var den sociala samvaron med gemensam måltid av lagad mat med en timmes avkoppling. Nu är byssan inlåst i sitt skåp närapå ett år framåt.

 • Nu börjar också kraftsamlingen inför årets ljushögtid under den mörka tiden. Julskyltningen lär bli ganska minimal medan julmarknaden i det nya allaktivitetshuset (f d medborgarhuset) lär blir intensivare.
 • Den 24 fredag är det den 94 syföreningsauktionen i Hultatorp gamla skola. Sammankomsten börjar klockan 18.
 • Den under veckan omtalade hägern vid Vittsjö kvarn var tydligen ingen engångsföreteelse. En observant jänta talade om att en häger brukade hålla till på platsen som tydligen är ett givande fångstställe.

   spårat.jpg • Den 28 dennes blir det kollision mellan Vittsjö och Verum. I Vittsjö blir det stormöte angående vattenståndet i Vittsjön och i Verum blir det Taubeafton. Båda platserna klockan 19.
 • På fredag den 17 är det "fylledag" för Jan här och Jan där! Grattis.
 • Gamla tiders skrock och händelser ger upphov till följande historia eller skröna om Bildsköne Bengtsson: Det berättas att hans moder under sin vistelse i Vittsjö sträckte sig över tomtgränsen och tog ett fint äpple på grannens träd. Samtidigt som hon tog första bettet i äpplet gjorde fostret (Bildsköne) en rörelse och modern blev förskräckt: Skulle jag nu ha gjort mitt ofödda barn till en tjuv? Ta inte grannens äpple om du är gravid!
 • Nu har väl de flesta stor(m) möten inför älgjakten hållits. Säg inte att jägarna inte sköter viltvården. Ta en sväng på jaktmarkerna, men före älgjakten, och se hur vinterutfodringen med äpplen redan har börjat!

  spårat.jpg

                                                         

 • Andra måndagen i oktober månad är det (h)älg. Enligt de jaktvårdande bestämmelser som är gällande lär det bli helg för älgarna. Vem kan räkna till minst sju piggar på hornen? Fast, har det berättats från säker källa att en 15-piggare har varit synlig på annans jaktmark. En bra bit från våra domäner! För resten så tycker jag inte om älgkött! Kanske det kan komma en vildgris i skottfältet? På flera platser har dessa vildingar bökat upp rejält.

spårat.jpg • Inte blev det många lediga stunder under den gångna helgen. Skogsdag, förberedelser för VM och sillbord med surströmming i Vivljunga på fredagen. Lördagen fortsatte med VM och sen var det besök hos spelmansstämman vid Godsmagasinet. Söndagen var tämligen lugn men delar av måndagen åtgick till läxläsning inför husförhöret. Hur hade jag tid till ordinarie arbete före statsanställningen? Jag beklagar mig inte. Jag väljer själv det som intresserar.

husfrhr308.gif Bilden från husförhöret där sånggruppen sjöng.

spårat.jpg
                                       
 • Med all rätt jäser det i Emmaljunga. Byn som har blivit bortglömd i den stora centraliseringen. Nästan allt har försvunnit men GULF har återuppstått. Sen är det inte mycket mer av service i Vittsjö norra. Inte ens en cykelväg till förra centalorten Vittsjö finns. Orsaken till uteblivet beslut kan vara att politikerna inte är bekanta med en cykel! Om invigning av eventuell cykelväg vore det genant om invigaren inte kunde cykla. Om så skulle ske kunde det kanske påminna om en fågel (Rödstjärt)! Intensiva krafter arbetar för en dylik cykelväg både till och från Emmaljunga. Sen kan det sägas att det är samma service i Emmaljunga som i Vittsjö och Bjärnum med en enda bensinmack! Gynna ortens service!

spårat.jpg
 

 • Kommande förhelg den 19-20 i nionde blir intensiv inom föreningslivet.. Redan på fredagen blir det skogsdag i Gundrastorp med Södra som inbjudare. Resten av eftermiddagen åtgår för några av oss till planering av VM i Mölleröd dagen efter. Då blir det VittsjöMästerskapet i plöjning och dessutom är det stor spelmansstämma vid godsmagasinet med kanske så där hundratalet spelmän från södra delarna av landet. Inte att förglömma insatserna av spelmän från kulturorten!
 • Dagen efter den 22, samma dag som höstdagjämningen inträder, blir det husförhör hos Mona och Jan i Hårsjö. Dit kommer även hembygdsföreningens sånggrupp och Calle Präst.
 • Tre dagar senare är det enbart tre månader till Julafton!
 • Tillslutningen var god av intresserade då Allaktivitetshuset (f d medborgarhuset) invigdes till sitt ändamål.

allakt-inne.jpg


Aktiviteter var det under invigningen
inomhus ..

 spårat.jpg
 • På tisdag den 16 börjar Lion Club att förbereda årets julmarknad med julskyltning som blir den 30 november. Enligt planeringen skall årets marknad bli ännu mer omfattande än förra årets succé.
 • Den 20 blir det två stora evenemang. Vittsjömästerskapet (VM) i plöjning avgörs i Mölleröd och i/utanför Godsmagasinet blir det årets spelmansstämma med musiker från hela södra Sverige. Kom och lyssna.

  spårat.jpg
 • Nu har verkligen Hästhult Tunnby kommit i centrum. Trafiken kommer de närmaste dagarna att signalregleras. Anledningen till denna tillfälliga trafikreglering är de pågående grävningsarbeten utmed vägen för nermyllande av strömförande kabel. Därmed skall strömavbrott vara ett minne blott. Å så står jag där med mitt reservaggregat!
 • Det närmar sig för årets stora händelse i grannskapet. Kvarterets grannträff sker under veckan och kanske är det enda gången som grannarna träffas?

spårat.jpgDenna vecka 35 är fortfarande ganska blank beträffande aktiviteter. Föreningslivet har tydligen inte kommit i gång på allvar men den 30 drar idrottarna igång med sin stora loppis då blir det riktig folkvandring till Wiwoods lokaler. Alltid finns det väl något som du fastnar för eller så kan du lämnade det till nästa loppis!

 • Vid denna tid har sannolikt andra omgången av kräftfisket klaras av. Jag är inte så särdeles förtjust i dessa skaldjur. Jag föredrar ägg!
 • Den 6-7 september blir det BoDagarna och i samband med dessa kommer allaktivitetshuset i f d medborgarhuset att invigas.

 spårat.jpg
Föreningsverksamheten tycks inte har kommit i full verksamhet ännu. Det mesta som händer är tydligen flickornas strävan mot toppen i fotboll. Stora uppslag i Värpatorparen vittnar om deras framgång på arenorna. Fortsätt uppåt!

 • På söndag den 24 är museet öppet där bland att lantbruksredskap för ute- och innearbete visas från StenPer Perssons samlingar.

spårat.jpg 


*Helt överraskande för de allra flestales__britta_07-red.jpg var det när kyrkklockorna ringde klockan 08 den 08 i 08, 2008. Då var det LES vid Korsahåla som äktade sin Britta. LES, Lars Erik Svensson är den kände idrottaren som bland annat har ställt upp i Vasaloppet under 43 ordinarie lopp. Dessutom har det blivit Vätternrundan flera varv och flera lopp utomlands till fots, på cykel eller skidor. Britta har även hon deltagit i kortare lopp och oftast vid LES sida.

Arkivbild: Britta och LES numera med det gemensamma efternamnet Svensson.

spårat.jpg 


 • Inte har jag märkt någon skillnad att den så kallade skattefridagen inföll den 29 juli. Sviterna från förra årets inkomstprövning och årets deklaration är inte särdeles munter. Nära tre månaders statligt bidrag återgår till staten. Att staten skulle vara vi kommer jag inte att märka.

 spårat.jpg                                           
 • Ett intresserat gäng från Vittsjö församling gjorde Röke kyrka och Prästgård. Det var den årliga kyrkutfärden men denna gång mot givet mål. Jan Berlin och Carl-Olof Danielsson informerade och berättade om var sin lokalitet. Sen blev det en tur på böljan blå!

 spårat.jpg • Oretorps gård annonserade 1903 efter mejerska till gårdens mejeri, städerska och köksa. Dessutom behövdes ett par statdrängar och en drängpojke med tillträde den 24 oktober. Detta var datum då alla nya arbeten skulle tillträdas efter en veckas ledighet. Förmodligen utan någon semesterersättning!

spårat.jpgEn påminnelse att vika är tisdag den 15 juli till ett besök i Björstorp gamla skola. Då kommer drabbade barn från Tjernobyl att underhålla besökarna.

 • Passa också på att vika undan kommande tisdag den 22 för bussutfärd till Röke kyrka och prästens bostad. Föranmälan om deltagande är ett måste.tjernobyl-e-p.gifBilden visar deltarna vid förra årets tjernobylbesök.

  spårat.jpg

   

 • Veckan 28 verkar tämligen klen på aktiviteter men cyklingen sker men det verkar så jobbigt att trampa runt flera kilometer. Det som tar mest spaltutrymmen i den lokala avisan är de kvinnliga bollsparkarna som tydligen gör väldigt bra ifrån sig. Men, mest inom vittspännande område är den lokala nätdelen www.vittsjobjarnum.nu. Där finns mycket intressant att studera och lägga på minnet. Har du ingen dator med Internet sök upp en vän som nog låter dig ta del av omfattande material.

spårat.jpg  • Nu har clockare Curt varit i Furuboda kursgård och överlämnat 35 121 kronor till verksamheten. Det var en ungdomligt fin kväll med sommarkvällsmusik och sång från medföljande flickor från Curts ungdomssångare. Den cyklande clockaren har uppmärksammats i pressen och av  vittsjobjarnum.nu. Efter hand kommer fler pengar att samlas in och då blir det kanske ny cykeltur till Furuboda?

spårat.jpg

                                                              
 • Vittsjödagen har kommit för att stanna.  Därom råder inget tvivel då den första riktiga VITTSJÖDAGEN på rätt tid och plats blev det verkliga lyftet för kulturorten. Kanske det fanns några barnsjukdomar men dom ska vara botade till nästa dag för Vittsjö den 13curthus1908.jpg juni 2009.
 • Kantor Curre har nu cyklat till Furuboda med 35 000 kronor. Några av hans flickor från U-körerna svarade för sommarkvällsmusik i Furuboda.

spårat.jpg

                                            

 • Fyra spänstiga vandrare startade pilgrimsvandringen från Verum kyrka. Fyra mindre spänstiga vandrare kom i mål vid Vittsjö kyrka några timmar senare. Svettiga, varma men välbehållna. Förra årets vandring var tämligen blöt och i år var det tvärtom!pilgrimmer.jpg
 • Med målet i sikte för medtagna pilgrimsvandrare!
 • Varmt var det även i museet men det kom i alla fall nära 40 personer som bland annat studerade "StenPers" slöjdade lantbruksalster.
 • Även kyrkogårdsvandringen gynnades av intensiv värme men drygt 20 intresserade trotsade.
 • Hembygdsstugan vid Emmaljunga har öppet hus sönd 15 kl 14-16. Sångare och musikanter underhåller. Utställning och gorån bakas.