Spårat

 • Det jäser bland befolkningen i Vittsjö igen. Denna gång gäller det bibliotekets vara eller inte vara i framtiden. Det saknas pengar sägs det och det är väl inte så märkligt då det skyfflas in pengar i Hässleholm hemgarden-0707.jpgkulturhus och Hovdala. Vittsjö och Emmaljunga är satta på undantag och får leva på smulorna från den rikes bord. Vi har blivit ockuperade av storebror och betraktas nu som slavar. Det var bättre förr!


Kulturhuset Hemgården i Vittsjö.


 • Meddelandet från Hässleholms Turism ramlade in i brevlådan där organisationen förkunnade att Turistbyrån hade haft över 15 000 besökare under sommarveckorna. Ingen uppgift fanns hur många besökare som funnit Turistinfo i Vittsjö. Detta är inte så märkligt förkunnar turist- och campingbasen Göran Nilsson. Hässleholm kör sitt eget lopp och har inte mycket gemensamt med Vittsjö som klarar sig bra på egen hand. Under sommarperioden kom det 925 besökare av skilda nationaliteter.

marta_-ingrid_alfred-pas.jpg
Älgjakten närmar sig. Så här såg det ut i Boalt 1934 när en tam och människovänlig älgkalv besökte!

 • Tiden närmar sig för slutdatum för inlämnande av material till Wittsjö hembygdsförenings 33 årsskrift. Senast den sista oktober måste Ewa i Servicekontoret ha ditt material.
 • Det blev åter avslag från länsstyrelsen då en krögare 1909 vill ha tillbaka sitt utskänkningstillstånd.. Tillståndet blev indraget då olaga utskänkning hade förekommit.
 • Kyrkstämman beslutade 1929 att vara generös mot skolorna på landsbygden. Sålunda beslutade stämman om elektrifiering av skolan i Gundrastorp. Både skolsalen och lärarinnebostaden skulle få det nya ljuset som flöt i trådar.

 
 • Bodagarna i kulturorten Vittsjö har rönt stor uppskattning där intresset för bodagclaes09.jpgZickermännerna är påtagligt stort. Hembygdsföreningen var medarrangör för de cirka 300 besökarna.


Claes Ruderstam berättar om Zickermännerna vid BoDagarna.


 • Årets trevliga grannträff har klarats av i fröjd och gamman för 20:e? året i följd. Det är ett sätt att träffa trevliga grannar som kanske inte ses allt för ofta. De flesta kom till gemensamma trevnaden.
 • Husförhör stundar i hembygdsstugan måndag då Regina har namnsdag. En vecka senare blir förhöret i Skinnaretorp. På båda platserna blir samlingen klockan 19.
 • Men nu kommer den stora satsningen på Bodagarna den 12- 13 september klockan 10- 16 i Allaktivitetshuset. Tallbacken blir en mötesplats och den stora satsningen blir i Allaktivitetshuset med utställning av många föremål som har anknytning till Zickermännerna. Dessutom visas foto från början av 1900-talet, jämförda med foto från 1978, vävnader och snickerier och en hel del annat bodagar109.jpgsom berör bygden.
 • Dessa keramikalster från Tage Zickerman visas i en monter.

 

 • Kommande vecka, den 37 i ordningen blir det en del frivilligarbete inom kyrkans hägn. Då börjar öppethållande i pastorsexpeditionen för de församlingsbor som vill rösta med det nya ordet förtidsrösta av olika anledningar. Kyrknytt talar om vilka tider som gäller. Detta blad planeras för utdelning vecka 36 och då kommer du även att få valsedlar från olika grupper. Utnyttja din rättighet och lägg din röst på de personer som åtminstone vet var kyrkan är belägen!
 • Den 7 blir det husförhör i hembygdsstugan vid Emmaljunga och numera finns det tydlig vägvisning till denna byrestuga utmed vägen mot Bökholm.

 
 • Familjerallyt i hembygdsföreningens regi lär vara avklarat i denna stund. Genomförandet lyckades bra tack vare många frivilliga insatser. Nästa arrangemang för hembygdsföreningen blir torputmärkning den 30 med bland annat Hästhult som mål.
 • Sen är vi inne i den nionde månaden. Det tredje i denna höstmånad spåddes av många att bli en stor olycksdag 1967 då högertrafiken infördes, Några större trafikolyckor medförde inte denna stora omläggning men det kan vara en olycksdag ändå.
 • Planeringen har börjat inför både VM och kyrkoval.

 • Centerorganisationerna i Vittsjö-Verum samt Bjärnum samlas på torsdag för avgörande förhandsbeslut. Ärendet gäller sammanslagning av de båda avdelningarna men ytterligare beslut behövs om det blir ett ja till samgående.
 • På söndag den 23 är det hela familjens biltur i fager miljö. Det är hembygdsföreningen som då arrangerar sitt årliga familjerally där alla åldrar kan delta. Start från Marknadsplatsen klockan 10-13.
 • Och sen. Den 30 blir det hembygdsföreningens torpvandring med stenper_copy.jpgutmärkning av flera gamla torp under Inge Johannessons ledning.
Så här kunde det se ut på 1950-talet då StenPer drog sten på åkrarna. I dag är många av dessa åkrar planterade med skog. 


 • Verksamheten hos hembygdsföreningen börjar komma i gång så sakteliga. Lördag den 15 blir det helgmålsbön i hembygdsstugan vid Emmaljunga där Claes Ruderstam och Arne "G" Persson medverkar. Samlingen börjar klockan 18 och kvällsfika serveras.
 • Dagen efter, söndag den 16 är museet öppet klockan 13-16, Då kommer gamla skolböcker från 1950-talet att visas och en del av dessa kommer att säljas ut. Först till bordet...
 • Kommande söndag den 23 blir det hembygdsföreningens Familjerally med start klockan 10-13 från Marknadsplatsen. Familjerundan blir endast något över två mil i dessa bensindyra tider!


 • Flickveckans nederbörd är orsaken till att vattenståndet i Vittsjö stiger för varje dag. Under en kortare torrperiod var lägsta vattenstånd endast cirka en decimeter över torråret 1992.

vattenniva-1992.jpg

Bilden visar lågt vattenstånd i Vittsjön 1992. Två år senare var det ännu lägre
.

  
 • Fruntimmersveckan sträcker sig över vecka 29 och 30 i år och vad kvinnorna har i sitt fördolda kan det endast sias om. Antingen blir det regn eller uppehållsväder eller något däremellan! Se för övrigt kåseriet om Fabler och sägner...på dessa sidor. Å sen kommer Sjusovardagen å sen kommer VåtePer å på torsdag den 23 börjar Rötmånaden.
 • Den 25 under innevarande månad blir datum för årets sista vandring på kyrkogården för att ihågkomma de där vilande. Klockan 14 blir samlingen vid Västra parkeringen.
 • Det har varit en orolig vecka i brottens tecken. Minst tre företagare har haft nattlig påhälsning med tämligen ringa byte i förhållande till arbete och meningslös förstörelse.

                 
 • Vecka 29 är ovanligt tom och innehållslös beträffande aktiviteter.arnemarie109.jpg Efter allsången vid Sjöstugan är det enbart skytteföreningen som har ett par knalleffekter innan Uggletorpsstugan slår upp de gamla dörrarna för visning den 19. Mer om detta i föreningsnytt i den lokala avisan.
 • Det finns inga gränser för de populära Bygdespelarna. Här om kvällen överskred de gränsen till Småland för åter ett uppskattat gästspel i Hallaryd. Sextetten utökades av lokala förmågor till en oktett. Sångaressen Arne och Marie sjöng flera sånger, var för sig eller i duett. Ett uppskattat arrangemang.
 • Bilden: Arne och Marie tar ton!

  
  hlass-h-t.jpg                           

 Så här mysig kunde en landsbygdsidyll  se ut i början av 1950-talet.


 • Det är på onsdag den 8 som du kan ställa färden till Björstorp gamla skola för att se och lyssna till de 50 barn och ungdomar från olyckan vid Tjernobyl. Dom kommer och spela samt dessutom sjunga någon sång på svenska språket som de lärt in under några veckor. Klockan 18 börjar konserten.
 • Nästa framträdande med sång och musik blir den 12, söndag vid Sjöstugan klockan 15. Det blir hembygdsföreningens sånggrupp med musiker och sångare som underhåller. Kom, lyssna och sjung!

 
 • Onsdag den 8 i sjunde kan du gärna boka in redan nu. Då kommer de drabbade barnen från Tjernobyl till gamla skolan i Björstorp där de underhåller med sång och musik. Missa inte denna underhållning.
 • Det verkar tämligen magert med aktiviteter kommande vecka fast det är samling i Tidemanstorp både på lördag och söndag. Det är visserligen semestermånad för den arbetsföra befolkningen och då är det kanske så mycket annat som lockar och drar. Har du en ledig eftermiddag eller kväll kan du alltid ställa stegen till Sjöstugan och käka eller våffla!
 • Det har faktiskt spårats att arbetet med cykelväg utmed väg 117 mellan Vittsjö och Bjärnum har påbörjats.

kaffe-hos-johan-l.jpgSå här gemytligt kunde eftermiddagsfika intas i början av 1940-talet hos Ester och Johan Lundstedt i Boalt. F v Amner F Christiansson, John Jönsson, Johan Lundstedt, okänd, Ester Lundstedt och Helge Jönsson.

                      
 • Midsommarhelgen är förliden och nu går vi mot kortare dagar och längre stjärnupplysta nätter med frostig natur! Den riktiga Midsommardagen var den 24 och den dagen är det sex månader till Julafton!
 • Den 27 i junimånaden är det årets andra vandring på kyrkogården klockan 14 och dagen efter, den 28 är det utmärkning av Ernst Paulssons torp med samling vid bussparkeringen klockan 14.
 • Gårdsförvaltningen vid Oretorps gård annonserade 1914 efter köpare som var villig att överta gårdens mjölk varje dag. På den tiden fanns det eget mejeri på gården.
 • Höjning av porto för brev genomfördes 1919 till 15, 30 och 60 öre. Lokalbrev kostade 10, 20 och 40 öre. Enkla brevkort kostade 10 öre. Korsband kunde sändas som billigast med fem öre i porto.

frimrke.jpgEn sådan karta av frimärke räckte till flera brevporto 1919.


 • Vid denna tid då detta kåseri läses har väl Vittsjödagarna klarats av. Du som av större hinder inte hade möjlighet att närvara vid detta årets evenemang kan givetvis läsa om det på vittsjobjarnum.nu. Fler och fler upptäcker denna sida som förmedlar vad som tilldragit sig i nejden.
 • Jämför gärna vad som finns på aktuella sidor i den så kallade ortstidningen, kontra vittsjobjarnum.nu och du blir glatt överraskad. Om inte "Värpatorparens" tidning hade haft de idrottsliga flickorna att skriva om hade det varit ännu mer mindre läsvärt. från kulturorten!
 • Från tämligen säker källa har spårats att indragning av biblioteket Hemgården är nära förestående om dom får bestämma som har betalt för att ha hand om förståndet. Dessutom kan även Servicekontoret få stryka på foten. Nu är det hög tid för befolkningen att som lindrigaste bestraffning samla bakåtsträvarna till offentligt prygelstraff!


 • Vittsjön Runt är avklarat men var har listorna med resultaten blivit av? Jo i miniskrift på idrottssidorna! En sak är emellertid säker: LES från Korsahåla hasthult-britta.jpgsprang loppet för 35 året. Han är ensam om denna prestation men numera har han en hängiven supporter med i spåret, hans Britta, numera Svensson.

Bilden visar att det är "Hästhultarens Britta".

 • Tala om långhelg den 12-14 juli. De båda Vittsjödagarna 12 och 13 med kulmen den 13 som infaller en lördag. Det är då hela kulturorten skall blomstra upp med skaror av människor som återvänder till sin ort och hemmaboende som gå ut för att träffa hemvändare. Det är väl sörjt för utbudet av knallar och andra handelsidkare. Passa på för det dröjer ett helt år innan nästa Vittsjödag kommer, alltid helgen före Midsommar.

  
tre-profiler.jpgDenna veckas "Spårat" inleds med en bild av på sin tid tre kända profiler i Vittsjö. F v Sjunne Björklund, Erik Gustavsson samt Malte Nilsson ( Flädet ).
 • Förra veckan var den så kallade lugna veckan med minimala föreningsinsatser. Innevarande vecka, den 22 i ordningen blir intensiv med flera föreningssamlingar. Jag har själv försatt mig i situationen och har inget att skylla på.

 
 • Sommartiden har kommit och gökens hoande har hörts lite här och var. I lövskogen hos Bertil i Hästhult var det en tid sedan sommarfågeln hördes. Fler och fler lär var höra av det trevliga låtet vad tiden lider.ugglet09.jpg
 • Fler och fler uteaktiviteter blir det en tid framåt. Friluftsgudstjänsten vid Uggletorpsstugan samlade upp emot 25 besökare som lyssnade till Calles tal och Kerstins musik.

Bilden visar en del av besökarna vid friluftsgudstjänsten.

 

VittsjöDagen har ynglat av sig och blivit två!  Nu är det färre än fyra veckor till Vittsjödagen som blivit VittsjöDagarna. Den 12 och 13 juni blir dagarna då kulturorten kommer att leva upp till de riktiga gammaldags marknaderna med

W i t ts j ö d a g a r n a 1 2- 1 3 juni

ståndsmässiga personer utmed gatorna i samhället. En stor mängd så kallade knallar och andra affärsmän kommer att bjuda ut sina alster till hågade spekulanter. Dessutom blir det flera muntrationer av varierande slag. Det är Lion Club som åter slår på stora trumman.