Gert Svensson

Tofsvipan är en vanlig häckfågel i öppet landskap såväl i inlandet som i kusttrakterna, ofta på åker och betesmark samt på strandängar och sjömader Den kan få en längd av 28- 31 cm och ett vingspann på 67-72 cm

På latin heter fågeln Vanellus vanellus. Den är härdig och kommer tidigt på våren (feb- mars) Samlas höst och vinter i stora flockar Föda utgörs mest av mask och insekter.

 

Nattviolen heter Platanthera bifolia på latin och är en art i familjen orkidéer.

Den finns i stort sett i hela Europa och även i Marocko. På senare år har den blivit vanligare i Götaland. Den blommar i juni-juli. Blomman har en behaglig och ganska stark doft, särskilt på natten. Nattviolen är fridlyst i hela Sverige.

Lövgrodan (Hyla arborea) är den enda företrädaren för familjen (Hylidae) i Nordeuropa. I Sverige finns den endast i södra Skåne, och där endast sällsynt.

Den dog ut i östra Skåne på 1940-talet. I Sydskåne har den gått framåt på senare år och togs 2005 bort från svenska rödlistan. I dag beräknas populationen i Skåne vara omkring 30 000 par
Den är gräsgrön på ovansidan, med ett svart, ofta gulkantat streck på sidorna, på undersidan vitaktig. Hannen har brun strupe som kan blåsas upp till en stor boll. Kroppslängden kan uppgå till 5 cm.

Snok (Natrix natrix), kallas även vattensnok eller vanlig snok. Arten lägger ägg och har en livslängd på 25 till 28 år.

Snoken är ovipar, det vill säga liksom fåglarna lägger den tämligen outvecklade ägg som tar relativt lång tid att kläckas. Honan lägger 15-30 ägg som är omgivna av ett pergamentartat, vitaktigt skal. Äggen läggs på varma ställen, ofta i gödselhögar eller i ansamlingar av ruttnande växtdelar, där den genererade värmen sörjer för att äggen utvecklas under en förhållandevis hög temperatur. Honan tar sedan inte hand om vare sig äggen eller ungarna. Snoken föder vanligtvis en kull per sommar.

 

Nu presenterar vi Nötväckan som på latin heter Sitta europaea. En fågel som även den finns i våra trakter. Den klättrar obehindrat upp och ned längs stammen, alltid med huvudet  före. Denna knubbiga och bredaxlade atlet är en tuffing på fågelbordet och jagar till och med iväg domherren med sin dolklika näbb.