Gert Svensson

HOVS HALLAR. På tisdag den 22 december inträder vintersolståndet och allt vänder mot åter en vår med därpå följande sommar. En liten försmak på en underbar plats att besöka inte minst om några månader.

En pärla vid havet på Bjärehalvön, belägen mellan Båstad och Torekov. Cirka 10 km åt vart håll. Hallar är ett äldre namn på hällar klippor. Det har givit namn på Halland som landskap. alt

Vid Hovs Hallar finns bevis på havets nedbrytande kraft där åsen får sin tvära avslutning i ett 1,5 km långt klipparti med grottor och klapperstensfält Vid ”Arilds port” finns klippformationer upp till 30 m. höga. Här på bilden syns klippblock framför grottan där Ingmar Bergman spela in filmen Det sjunde inseglet, där riddaren Antonius Block spelade schack med döden.

Blåmes är en fågelart inom ordningen tättingar i familjen mesfåglar. Den lilla fågeln är med sin blågula fjäderdräkt rätt enkel att känna igen och mycket vanlig i stora delar av Europa. alt

Blåmesens habitat är löv- och blandskog med hög andel ekar, men den återfinns också ofta i parker och trädgårdar. Utöver Europa förekommer den i några angränsande delar av Asien. Populationen i Nordafrika och på Kanarieöarna har tidigare kategoriserats som enunderart till arten blåmes, men kategoriseras idag oftast som den egna arten koboltmes (Parus teneriffae). Vår Blåmes heter på latin (Parus caeruleus eller Cyanistes caeruleus).

Stenknäck heter på latin Coccothraustes coccothraustes och är en stor fink med mycket kraftig näbb.

Stenknäcken är brun på ovansidan och askgrå med rostbrun anstrykning på undersidan. Stjärten och vingpennorna är svarta, den förra i spetsen, de senare i infanet försedda med en vit fläck. I flykten syns tydligt ett vitt vingband, även på undersidan. Honan har mer dämpade färger än hannen, i övrigt är könen lika. Kroppslängden är 18-19 centimeter och vikten cirka 50-60 gram.

Större hackspett. Här presenterar Gert ännu en av våra så kallade "stannfåglar", med andra ord fåglar som stannar i vårt land under hela året.

Denna gång får vi lära oss lite mer om den Större hackspetten. Fågeln heter på latin Dendrocopos major och är en fågelart inom familjen hackspettar Picidae. Den förekommer i Europa, norra Afrika och norra Asien och merparten av världspopulationen är stannfåglar förutom de som häckar i den kallaste nordligaste delarna av utbredningsområdet.

Entitan är som framgick i tidigare artikel en så kallad ”stannfågel”. Här kommer åter en fågel som stannar hos oss hela året. Bilderna är tagna i trakten av Hästveda.

Korp (Corvus corax), eller rann (äldre svenska), är en stor, svart kråkfågel. Den återfinns över norra halvklotet och är den mest spridda av alla kråkfåglar. Det finns åtta underarter med liten variation i utseende, men senare forskning har visat betydande genetiska skillnader mellan populationer från olika områden.

Korpen är en av de två största kråkfåglarna, jämte den afrikanska tjocknäbbade korpen, och troligen den tyngsta av allatättingar. En adult korp är 54-67 centimeter lång och har ett vingspann på 115-130 centimeter. Korpar blir i naturen omkring 10 till 15 år, men livslängder på upp till 40 år har noterats. Unga fåglar lever ofta i mindre flockar, men senare i livet bildar de livslånga par. Varje par försvarar ett revir.

Korpen har samexisterat med människor i tusentals år, och har i vissa områden varit så framgångsrik att den betraktas som ettskadedjur. En del av dess framgång beror på dess allsidiga kost. Korpar är extremt mångsidiga och opportunistiska när det gäller att hitta näringskällor. De livnär sig av as, insekter och matavfall, men även spannmål, bär, frukt och små djur.