Gert Svensson

Sothönan, Fulica atra, är en uppblåst och aggressiv typ som under vårens häftiga revirstrider försöker dränka sin kombattant med hjälp av sin vita vevande griptänger till fötter.

Den ser ut som en helsvart dykand, som är stjärtlös och har ett litet huvud som nickar mekaniskt. Den ligger ofta mycket tätt inom flocken, dyker inte så ofta som änderna. Födan består av insekter, små vattendjur alger och växtdelar.
En del sothöns flyttar till Västeuropa på hösten, men många övervintrar i isfria vatten i Sverige.

Gulsippan heter på latin Anemone ranunculoides. Arten liknar en gulblommig vitsippa.

Stjälken är upprätt och blir 15-20 cm hög. Strax nedanför blommorna sitter tre nästan oskaftade svepeblad. De är örtartade och djupt smalflikiga. Blommorna sitter i stjälktoppen . De är tämligen stora och värmt gula. Kalkbladen är vanligen fem till antalet. Ofta sitter 2-3 blommor på samma stjälk. Liksom andra arter av släktet Anemone är gulsippan giftig. Den är dessutom FRIDLYST.

Vit stork (Ciconia ciconia) har en längd på 100- 115 cm och ett vingspann på 195- 215 cm.

 

Storspov ( Numenius arquata )
Längd 50-60 cm
Ängens absoluta karaktärsfågel och svensk mästare i lång näbb.

 

Vigg (Aythya fuligula) har en längd på 40-47 cm och ett vingspann på 65-72 cm.