Historia Vittsjö

En av de många sevärda platserna i Vittsjö finns centrum. Vägfarande på väg 117 kan knappast undgå att beundra idyllen Gåsadammen med dess grönska och rika fågelliv.

Söder om Skansen finns den bekanta minnesstenen som kom på plats på 300 årsdagen efter slaget i Vittsjö. Det stora slaget 1612 som till stor del skedde mellan Skansen och nuvarande dammen Gässlingen skördade 220 liv eller ännu fler. Minnesstenen restes den 11 februari 1912 till minne av ”hjältekonungens” räddning.

VITTSJÖ. Söder om Skansen finns den bekanta minnesstenen som kom på plats på 300 årsdagen efter slaget i Vittsjö. Det stora slaget 1612 som till stor del skedde mellan Skansen och nuvarande dammen Gässlingen skördade 220 liv eller ännu fler. Minnesstenen restes den 11 februari 1912 till minne av ”hjältekonungens” räddning.

VITTSJÖ. En vaktepåg var betydligt billigare än ett stängsel, berättade Svante Svensson i Hårsjö, Vittsjö år 1976. Han under hela sitt vuxna arbetsliv anställd hos sin broder som arrenderade gården Månsatorp.
Svante Svensson var född 1893 och avled 1985.

VITTSJÖ. Egon Nilsson vid Hässleholmsvägen (Egon mitt i byn) Vittsjö är kanske den mesta kyrkbesökaren i Vittsjö. Inte så att han går till kyrkan i Vittsjö allt för ofta men besöker i så många kyrkor som möjligt. Här om dagen besökte han kyrkor nummer 259 och 260. Det var i Klippan och i Färingtofta vid församlingens kyrkutfärd.

Det var 1985 som Egon började bokföra de kyrkor som han besökte. Under senare år har han varit vid många kyrkor men portarna har varit stängda på grund stöldrisk. Har inte Egon kommit in i helgedomen så har det inte registrerats som besök.

Egon Nilsson vid Färingtofta kyrka, den 260 i ordningen.

 

 

 

 

 

 

Murarmästare Willner Nilsson bodde i Lilla Vittsjö, alldeles intill gränsen mot Norra Åkarp (Bjärnum). På gården intill väg 117 bor nu Hjördis och Georg Gullstrand.

Waldausläkten i Vittsjö är känd sedan lång tid tillbaka. År 1913 brann Vittsjögården där ägaren var Gottfrid Waldau. Den Waldau som kanske var mest känd på senare tid var ciselör Nils Gustav Waldau som hade flera yrken innan han övergick till tennarbete. En annan känd Waldau var Gösta som var radioreparatör och på sin tid innehavare av Bok & pappershandeln i Vittsjö För övrigt var Sjunne Björklund gift med en Waldauflicka.

VITTSJÖ. Förre banarbetaren Olof Persson i Vittsjö blev en av dem som passerade 100 årsdagen. Liksom många andra på den tiden började Olof sitt arbete som vaktepåg då böndernas kor skulle vaktas så dom höll sig inom ägogränserna. Det första så kallade riktiga arbete Olof hade var som dräng i Porrarp under tre års fästetid. Under några år hade han sommarbete på torvmossarna och under vintertid var det skogsarbete..
Olof Persson var född  1883 och avled i Skansenhemmet  1984, över 100 år gammal.Olof och Kungen


Bilden visar då Olof Persson hälsar på kung Carl XI Gustaf.

VITTSJÖ. Lanthandelsbiträdet i Stubbarp, Brunnby fick tips om att en lanthandel var till salu. Den 26 oktober 1931 köpte biträdet Helge Henningsson lanthandeln i Snärshult, Vittsjö för 5 500 kronor och blev egen lanthandlare. Sortimentet utökades och lanthandeln i Snärshult blev med tiden ganska välsorterad.
Konkurrensen med varuhusen och andra affärers rikliga sortiment var orsaken till lanthandelns nerläggning 1973.
Helge Henningsson var född 1906 och avled i Vittsjö 1991.
Helge började sin affärsbana ganska tidigt då han sålde fisk under sommarlovet från skolan och fortsatte inom fisknäringen hos en fiskhandlare i trakten. Efter en tid blev det anställning hos en lanthandlare där Helge stannade i fem år i det välsorterade lilla varuhuset på landsbygden.

 

VITTSJÖ. Inte enbart i Vittsjö utan i stora delar av övriga världen var Harold Persson i Emmaljunga särskilt känd inom orienteringskretsar. Harold (n) var född i Bröna och tog sin realexamen i Markaryd.

Mångsysslaren Harold (n) Persson i Emmaljunga.


Det var betydligt kortare väg ”fågelvägen” från Bröna till Markaryd än att ta sig till järnvägsstationen i Emmaljunga. Därför tog Harold ofta den kortaste vägen fotleds till Markaryd. Harold var idrotts-intresserad och särskilt då det gällde orientering. Ofta lämnade han referat till flera tidningar från en tävling. Det hände ofta att han först deltog i tävlingen och sen skrev han referatet!
Harold var född 1906 och avled i Skansenhemmet 2002.

VITTSJÖ. Sjökapten Gösta Andersson i Vittsjö tillhör väl inte dom oftast sågs ut i vimlet. Makarna föredrog lugnet i villan vid Snapphanevägen. Där var det betydligt lugnare än färden över haven under oroliga krigstiden där flera fartyg i Göstas konvoj  sprängdes under färd från Västafrika till England

Gösta Andersson var född i Allerum 1906 och avled 1995 i Jonstorp.Det kan sägas att Gösta Andersson var född under segel! då hans fader var sysselsatt med väderkvarnar och då var det kanske ganska naturligt att Gösta sökte sig till sjöss men inte under segel till att börja med. Redan som 15-åring tog han till sjöss och de första resorna på haven gick mellan Sverige och England. Lasten till England var trävara och returlasten till Sverige var kol. Det var ett slitsamt arbete i hamnarna för sjömannen och matrosen och dessutom ganska dåligt betalt.

Sjökapten Gösta Andersson i Vittsjö.

VITTSJÖ. På den tiden, gamla goda tiden, fanns det en sotarmästare i varje by. I Vittsjö var det Knut Storm som var sotarmästare. Han berättade 1976 hur det var att vara sotare utan några nymodiga bekvämligheter.

Knut Storm Sotare

Sotaren Knut Storm

Knut tillhörde den generationen som sotade de gamla gråstensmurade skorstenarna ute på landsbygden som var så rymliga att en man, stundom två man fick plats att krypa nerifrån eller uppifrån vid sotning.
Knut Storm var född 1919  och avled 1977.

VITTSJÖ. Den första brandbilen i Vittsjö var en bryggarebil!

När telefonen ringde på Vittsjö 32 var det hos bryggare John Johansson.
Gällde det brand blev det bråttom att springa ner till gatan och utlösa tyfonen. Sen raskt tillbaka och tömma lastbilen från öl, läsk och svagdricksankare och sen färd till brandstationen.

Det var omkring 1929 som bryggarbilen blev brandbil.
Först 1933 inköptes en lastbil som ombyggdes till dåtidens brandbil.

Bryggare John Johansson.

VITTSJÖ. Den 1 januari 1910 fanns det 2 188 personer i församlingen, det var en ökning med 11 personer under 1909.
Nykterhetsrörelsen arrangerade en förbudsomröstning 1909 gav det resultatet i Vittsjö att 477 röstade för rusdrycksförbud och fyra röstade nej.
Vittsjö kommun höll entreprenadauktion för inköp av timmer för uppförande av ett vattenverk vid fattiggården Kristenstorp.
En komet var synlig under tämligen lång tid.

VITTSJÖ. Bernhard Hillerström var kanske inte vad som kan klassas ett original men i varje fall var han ganska originell, absolut på gränsen till original. Han var född i Båstad  1907 och avled i Vittsjö 1987. En del av sin levnad tillbringade han intill Bodarpa sjö vid Verum men de sista åren av sin levnad bodde han i Vittsjö.

I sin krafts dagar var han lantbruksarbetare eller dräng på flera platser i Bohuslän och norra Skåne.

I början av 1950-talet uppfördes en mindre stuga som bostad åt Hillerström och där levde han fram till omkring 1965 då han flyttade till bättre boende och mathållning i Vittsjö.

VITTSJÖ. Rävjakt och jakt på kaniner och för övrigt all annan jakt var det stora fritidsintresset för Oscar Olofsson, Hårsjö, Vittsjö. Oscar Olofsson var född i Kvidala 1902 och avled i Vittsjö1988. Sedan det strävsamma arbetslivet mer eller mindre hade upphört var bingospel det stora intresset på fritiden. Ibland flera kvällar i veckan var det besök tillsammans med likasinnade på olika platser där det spelades det då så populära bingo.
På faderns lantbruk i Kvidala var Oscar så kallat hemmadräng och deltog i gårdens skötsel. Det var ingen stor gård och därför fanns ingen häst som dragare. Det blev i stället gårdens mjölkkor som fick dra och dessa dragdjur var mer gemytliga att köra med, berättar Oscar 1977. Två kor var betydligt lämpligare än en häst då det gick mycket jämnare och lugnare och dessutom klarade två kor av det bättre än en häst! Bostadsplatser för Oscar har varit Kvidala, Vittsjö, Lehult och slutligen i Hårsjö (Korsahåla).
Hemmanet gav inte bäring för mer än en person och därför sökte och fick Oscar anställning vid Vägförvaltningen 1932 som gruslastare på lastbilar. Gruset skulle sedan fyllas i vägens håligheter och det fick gå undan ganska raskt då chauffören tydligen körde på ackord!

VITTSJÖ. Det är tämligen många av äldre generationen som varit lärjungar hos Oskar A Johansson. Mer förtydligande blir det kanske om det sägs BilskoleOskar vid Verumsvägen i Vittsjö.                      Det är många som fått sina körkort med assistens av Oskar.
Den första eleven började hos Oskar 1945 med en gammal Opel Olympia som övningsbil och hela företaget såldes 1968. Under den tiden hade drygt 5 000 elever passerat Oskars undervisning.
Oskar Johansson var född 1903 och avled 1983.
Oskar Johansson var en tid försäljare av filar till olika företag i södra Sverige. Det var en ren tillfällighet att Oskar blev bilskollärare. Det var så att ett par bekanta till Oskar gärna ville ha körkort och Oskar började träna upp sina bekanta i gamla Olympia 1943 med uppkörning i Örkelljunga. Där fick Oskar tipset från ingenjören Linder att öppna bilskola i Vittsjö där det inte fanns någon sådan registrerad på orten. Visserligen fanns det en del så kallade privata bilskollärare som lärde ”eleverna” att ratten var att vrida på samt vad som var broms, koppling och gas. Sen var det inte mycket mer av undervisning!

 

VITTSJÖ. Krösnasmen Nils Nilsson var född i Hästhult 1848 och avled 1916. Krösnasmen vara född och bodde i Hästhult, Vittsjö socken. Hans bostad var några hundra meter väster om Brönjet.  För Göingar är det kanske inte så märkligt med namnet Krösnasmen men det fordras nog en förklaring.

 

 

Nils Nilsson var ingen direkt finsmed utan en grovsmed som  höll  sig de tyngre reparationer i denna lantbruks- och skogsbygd.

Därav namnet smen. Det göingska namnet på lingon är just krösen och därmed får det anses klarlagt hur namnet Krösnasmen uppstod!

 

VITTSJÖ. Det är i dagarna 95 år sedan elektriciteten kom till Vittsjö samhälle. Visserligen hade ett privat elverk startat i Boalt fem år tidigare men dessa ledningar höll sig inom Boalt.
Den 14 januari 1915 var det så dags att koppla på strömmen i Markaryd för vidare befordran trådledes till Vittsjö och Bjärnum. Befolkningen väntade och väntade men säkringarna smälte ner i Markaryd då strömmen kopplades på. Telefon fanns men vad hjälpte det i snöyran som då var rådande? Med häst och släde upptäcktes felet norr om Emmaljunga.


Bland annat Aktiebref nr 11, utställt på Martin Holmgren finns i hembygdsföreningen ägo.

VITTSJÖ. Åke Nilsson i Vittsjö, vem var det? Namnet är ganska vardagligt då fler personer med det namnet har funnits. Men säger du Åke på Skansen, eller Siste man på Skansen då visste nästan alla vem det gällde fast Åke var tillbakadragen och ansträngde sig inte för att synas. I det tysta arbetade han, gärna ensam och utan åskådare.

Åke Nilsson på Skansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Nilsson tilldelades hembygdsföreningens utmärkelse 1988 för berömvärda insatser. På bilden t v även landshövding Einar Larsson vid årsmötet 1989

 

 

auchwitz-musum.jpgDen polska staden Oswiecim kallades av tyskarna för Auschwitz. Dess goda läge intill järnvägen en lagom bit utanför Krakow, i mitten av Europa, gjorde den till en lämplig plats att avrätta cirka 1,3 miljoner europeer, varav 1,1 miljoner judar.

VITTSJÖ.

  • Då annonserade Ubbalts Rörtjänst, Kjell Nilsson att alla slags rörarbeten utfördes. Numera heter företaget Rörtjänst.
  • Då anlades en ny bro vid Oretorp och de fyra vägmärken på en stolpe försvann. Det var Ej möte, 7,5 ton totalvikt, 6 ton axeltryck och 20 km/tim.
  • Då var det allmän polioympning för årsklasserna 1933-1937. Det kostade åtta kronor för två ympningar.
  • Massgraven efter slaget 1612 upptäcktes.
  • Smyrnakyrkan uppfördes.

VITTSJÖ. Äldre befolkningen i Vittsjö talade om eller hade hört talas om Ester Sven som var född 1893 och avled 1924. Ernst Paulsson har skrivit en artikel om denne beryktade och omtalade man. I stora drag, med några ändringar eller tillägg återges Ernst Paulssons artikel från  1944.

esters-sven.jpgUnder 1800-talet fanns många yrkesutövare av skilda slag som efter tillsägelse infann sig på gårdar och torp i byarna för att utöva sina respektive yrken. Dessa yrkesutövare hade mestadels ordet "by" framför sitt yrke. T ex byskräddare.
Bilden visar resterna av det torp i Lehult där Esters Sven bodde i slutet av sin levnad. Torpruinen finns utmed gamla landsvägen bakom tidigare Håkan Hallbergs och Lars Svenssons fastigheter.

skurehall1.jpgSkurehall norr om Emmaljunga är inte enbart ett gränsmärke mellan Skåne och Småland utan även gränsmarkering för byarna Bröna, Högholma och Björstorp i Skåne samt byarna Århult och Harpholma i Småland. Denna så betydelsefulla gränsknytning är en ganska oansenlig sten. Skurehall eller möjligen Skuruhall hävdades redan 1554 vara en gränssten.


Bilden. Den instruktiva informationstavlan vid gränsstenen Skurehall.

uno-korrekturlser.jpgVITTSJÖ. Uno fick ge upp sin kamp mot cancern. Han jobbade ända fram till slutet av 2008. Från mitt fönster vid datorn, där jag har två UNUOVO äggformade glaskupor av Unos design, kunde jag dagligen se Uno komma till jobbet i sin mörkgröna Volvo. Han kom framåt 9-tiden varje dag i veckan och lämnade sällan jobbet före klockan 18. Uno var en målmedveten företagare som ville göra allt hundraprocentigt.

Bilden. Uno läser korrektur till boken i januari 2008.

VITTSJÖ. Vi möttes av Hönsa Lotta och Snacke Per utanför Allaktivitetshuset. De honsalotta-o-per.jpghälsade oss välkomna med humorn som verktyg. Drygt 60 åskådare var samlade i lokalerna. Efter en inledande dialog med publiken så demaskerade sig Per och blev Göran Johansson, folklivsforskare som tillsammans med läraren Helen Vesterlund, alias Hönsa Lotta, driver ett ideellt luffarmuseum i Målerås, norr om Nybro i Småland.

WITTSJÖ.
Förlag: Killberg, Helsingborg. Imp.

Ett tidigt Wittsjökort med norrgående tåg. I förgrunden det som senare blev Gåsadammen och på den tiden var en avstjälpningsplats för allehanda ting. I wittsj.jpgbakgrunden finns Rödbjär och Blåbärsskogen.

Kortet är sänt till en Fru Hanna Paulsson i Helsingborg med gratulationer på namnsdagen och med en vädjan om vackert väder. För då liksom nu ser det ut som om somrarna var blöta. Avsändare är vännen Emma.
Postgånget den 21/7 1903.

vittsj-mbelfabrik.jpgVITTSJÖ. Här följer Evert Kristianssons egna anteckningar om händelser som inverkat på Vittsjö Möbelfabriks tillkomst och utveckling:
"Upprinnelsen var år 1929 då fyra möbelsnickare från Bjärnum bildade kompanjonskap. De voro: Karl-Erik Persson, Hjalmar Ekstrand, Reinhold Hellgren och Evert Kristiansson. De byggde själva en fabrikslokal, enklast möjligt. Startkapitalet var mycket blygsamt. Rörelsekapital fanns ej. Man prövade tillverkning av s.k. garnityrmöbler. Men för att fort kunna få in pengar började fabriken att åtaga sig beställningsarbeten på uppdrag av vissa större möbelfirmor. Denna gren blev snart huvudverksamhet.

luxus-metsovaara-stil-silve.jpgVITTSJÖ. Uno Kristiansson åkte i slutet av 1960-talet till Finland för att söka sam-arbete med den kända finska textil-konstnären Marjatta Metsovaara. Hon designade tyger i starka färger som användes på många av LUXUS textilskärmar. Här följer en presentation av några produkter från samarbetet. Detta tyget kallas "Ros" och finns även i gult, blått, grönt och lila.

VITTSJÖ. Designers och konstruktörer vid LUXUS i Vittsjö har varit väldigt produktiva. Totalt har fler än 250 modeller av belysningsarmaturer, speglar och möbler lämnat fabriken som produkter i serietillverkning. Därutöver finns det en hel del protyper, provmodeller och andra modeller som bara har tillverkats i begränsat antal. Sedan jag skrev boken "Under LUXUS tak" har jag fått många frågor om vad som är LUXUS och vad som kanske är LUXUS. Jag har forskat lite mera kring detta. Här följer presentation av sådana produkter som nämns ovan. Ibland finns inte ens ett namn på produkten, men det är ju förståeligt. Vet du något mer om produkterna eller kanske t.o.m. har någon i din ägo? Skicka gärna en bild.

VITTSJÖ. Redan under 50-talet levererade LUXUS möbler i "platta paket". Denna fåtölj 204, levererades i pappkartongen som syns under möbeldelarna. I kartongen fanns en tecknad monteringsanvisning, utan skriftliga kommentarer. Känns det igen? Platta paket och en tydlig och enkel monteringsanvisning? Javisst, det återfinns sedan årtionden även hos IKEA. Östen Kristiansson har designat fåtöljen 204 och har gjort anvisningarna för monteringen i form av fem hand-ritade teckningar.

VITTSJÖ. Två män vid en sten, Den ene av dem är troligen fotografen själv, O. P. wittsjo-sjo_redigerad-1.jpgNockander, den andre är en för mig okänd person. Bilden är troligtvis tagen vid Blåbärsstigen, in emot Ubbaltslandet, Wittsjö sjö.  Förlag: O. P. Nockander.
Vykortet är sänt till en Fröken Alma Håkansson Hönsinge, Vittsjö den 16/7 1907. Enligt en källa till mig så ska detta vara Gustaf Håkanssons syster. Gustaf Håkansson var nog mer känd som Stålfarfar.

VITTSJÖ. Vittsjö förr i tiden, ja det såg annorlunda ut då!wittsjo-jernvagsgatan2.jpg

Jernvägsgatan. Wittsjö.   Förlag: Henning Andersson, Wittsjö
Sänt till Poliskonstapel Karlsson Poliskontoret Lund
Med avsändningsdatum 5/6 1903 och ankomststämpel Lund 6/6 03(Klicka på läs mer för en större bild)

VITTSJÖ. Du blev naturligtvis nyfiken påbyrkraten-ppnad.jpg hur möblerna ser ut då de öppnats. Här är resultatet. Dessa kallades för "Byråkraten och hans fru". Transparens eller öppenhet är ju modeord idag. Här är i alla fall exempel på öppenhet. 
Dessa exemplar av möblerna lär finnas i Sverige. Jag fick bilden 2007. Då hade byråkraten lämnat sin fru men möblerna fanns kvar i Sverige.
Som ni ser så saknar byråkraten de gradbeteckningar som finns på officeren.
Det bör alltså finnas minst två exemplar tillverkade av vardera.

VITTSJÖ. Här kommer sista delen medluxus-taburett-202.jpg presentation av LUXUS produkter. Armaturer för belysning har haft prioritet vid företaget. Östen Kristiansson var flitig designer av framför allt taburetter och fåtöljer under 50- och 60-talen. Deras signum var främst detaljer i oljad ek och läder. Detta är taburett 202.
Länk till LUXUS Bordlampor

Tidningsdöden är inte någon ny företeelse. Visserligen utkom Verums Folkblad enbart med ett nummer år 1918 men de 1 000 exemplaren som trycktes upp rönte bra uppmärksamhet, helt enkelt för bra! Det blev enbart ett nummer!

VITTSJÖ. Den 8 januari 1942 var ett flygplan från Ljungbyhed ute på ett rutinuppdrag. Det kallades rutinflygning men i själva verket var det spaningsflygning under Andra världskrigets dagar. Flygplanet kom in i någon form av snöby och försöket att återvända till Ljungbyhed misslyckades. SK 14 störtade vid Hårsjö och en pilot omkom.

Jag tar mig friheten att komma med några funderingar kring vårt språkbruk. Utgångspunkten för mitt alster är olika former för ordet "skit". Under min uppväxt var det ett fult ord som måste behandlas med stor varsamhet. Hemma hade vi skithus men det fick inte benämnas så, man kallade nämnda lokal för dass. I skolan hade vi också utedass. Den som under en lektion hade trängande behov fick be om lov på ett hövligt men ofullständigt sätt, t ex "fröken - får jag gå ut.." eller "fröken jag behöver..".

VITTSJÖ. LUXUS har ofta golvlampor i sammalogotype-luxus.jpg material som LUXUS taklampor. De första golvlamporna hade tygskärmar. Från begynnelsen började beteckningarna alltid på 3 och hade tre siffror. Golvlampa 305 blev en klassisker med tre ben i oljad ek och ställbar metallskärm lackerad i olika färger. Höjd 1450 mm. Golvlampan är mycket sällsynt och eftertraktad på retromarknaden. Den fanns också med tygskärm och benämndes då 304.

Detta är märkningen av LUXUS tidiga produkter. Det finns också andra varianter.
Länk till LUXUS Taburetter, fåtöljer och bord

VITTSJÖ. Vi träffas på kvällen den 23 december 2008.erik-i-telefon.jpg Erik Svedgard jobbade på Vittsjö Möbelfabrik och jag kom i kontakt med hans namn då jag skrev boken om LUXUS. Erik hade fått boken av mig och meddelade att han ville samtala en stund med mig om sin tid på Vittsjö Möbelfabrik.
Erik hälsar mig välkommen in på sitt rum, inrymt på Skansenhemmet i Vittsjö.
- Jag började, endast 16 år gammal, arbeta i Vittsjö Möbelfabrik. Direkt fick jag lära mig bona möbler, d.v.s ytbehandla med bets och lack och sedan slipa och polera så att ytan blev både vacker, tålig och gav ett bra skydd mot yttre påverkan, säger Erik.

VITTSJÖ. Nu får vi titta upp i taket. LUXUStaklampa-unuovo.jpg har ofta väldigt snygga takkåpor. Ett annat signum har varit att armaturerna (s.k. pendel) hänger direkt i kablarna och att såväl skruvar som kabelstoppar dolts i sina kåpor eller skärmar. Takarmaturerna har varit många och får nog än idag betraktas som LUXUS starkaste produkter. PLAFO, som ritades redan 1960 är en storsäljare idag. Under dess skal finns dock helt annan teknik än då. Armaturerna på bilden kallas UNUOVO (av italienskans "ETT ÄGG"). De fanns i tre storlekar. Idag får man söka dem på retromarknaden.

VITTSJÖ. Här fortsätter dokumentationenbordlampa-luno.jpg av LUXUS produkter. Jag är tacksam för läsarnas bidrag med bilder så att serien så småningom kan bli komplett. Utbudet av LUXUS bordarmaturer är omfångsrikt. Jag väljer att presentera produkterna efter hand som bilder och uppgifter om respektive armatur blir klara. Den första kallas LUNO och finns i färgerna gult, rött och orange.

VITTSJÖ. Uno och Östen Kristianssons designluxus-vgglampa.jpg är vida känd. Trädetaljer i oljad ek finns i de flesta vägg-armaturer. De allra första hade tyg-skärm, sedan följde glas-kupor, där-efter skärmar i akryl.
Vägglampa 701 A, fotograferad i LUXUS egen fotoateljé i en stuga vid Pickelsjön. Skärmen, i avtagbart och tvättbart tyg, var hopsatt med hjälp av detaljer i oljad ek. Lampskärmarna syddes i en ateljé på Strandvägen i Vittsjö. Skärmarna fanns också med beteckningarna O, Q och V, vilka beskriver den huvudsakliga formen på skärmarna. Den vridbara armen är 80 cm lång och och är helt utförd i oljad ek.VITTSJÖ. Här fortsätter presentationen avluxus-combi-1.jpg LUXUS med COMBI-serien som med sin minimalistiska stil blev populär på 1960-talet. De första enheterna C1 och C2 såg dagens ljus på svenska flaggans dag 1961 (6 juni). På bilden syns överst ett C1-fack (med några LUXUS-kataloger), under till vänster finns en C1L3 på högkant med tre elegant hopsatta lådor(genom s.k zinkning), till höger därom stående C2L2 med två lådor och ett kvadratiskt fack (där bocken har hedersplats) och underst C1L. Den sistnämnda är helt enkelt C1 med stor låda. Redan här förstår vi att kombinationsmöjligheterna är många.
Länk till LUXUS fåtöljer, taburetter och bord

VITTSJÖ. LUXUS är ett känt varumärkeluxus-spegel-404.jpg sedan 1950. I första numret av designmagasinet "Vårt Nya Hem", som kom ut den här veckan, får LUXUS stort utrymme. Deras produkter anses ha fin design som präglas av tidlöshet. Träet är noga utvalt för att göra designen rättvisa. Östen Kristiansson hade verkligen känsla och öga för vilka råämnen, oftast i ek, som skulle väljas. LUXUS speglar tillverkas inte längre. Köparna måste ut på marknader och auktioner, besöka antikhandlare eller använda sökordet "LUXUS" på några av Internets sökmotorer för att finna vad de söker. Min strävan är att fotografera speglarna i hemmiljö. Vi tar gärna emot bilder på dina speglar i hemmiljö och kan eventuellt hjälpa dig att identifiera din spegel. Visst vore det intressant med ett komplett bildarkiv (cirka 30 speglar totalt)?

Spegel 404 i lädersnöre, ritad 1962-04-11

VITTSJÖ.

  • Vid 1908 års början fanns det 2 185 innevånare i församlingen, en ökning med 22.
  • Den 1 januari var det ner till 22 grader kallt på flera platser,
  • Urmakare O Wahlqvist annonserade att han sålde Viking ankarur.
  • Ett körlag bildades från flera nordvästliga byar för transport av grädde till Vittsjö mejeri.
  • I början av augusti månad syntes ett praktfullt norrsken då en stor del av norra himlavalvet var upplyst.

VITTSJÖ. Sjöhästen - var det en bastard i "Skånes Djursholm"?

Jag vet att många av dagens vittsjöbor, som var unga eller medelålders på sextiotalet, minns MOTELL SJÖHÄSTEN eller Vittsjö Fritidsmotell AB, som var det juridiska namnet på anläggningen. Ägare var familjerna Kedegren och Kållberg.loggotype.jpg

Skärtorsdagen 1964 förändrades Vittsjös turistprofil lite grand. Då startade vi SJÖHÄSTEN, ett motell där man kunde droppa in på en fika eller en enkel måltid. Man kunde även sova över i något av de 16 rummen. Det hade nämligen inte varit alldeles enkelt I Vittsjö dessförinnan, trots att det fanns ett tiotal pensionat i byn. Pensionaten erbjöd ju främst helpension. Beställ ett rum för en vecka eller två, kom och bli omhändertagen, promenera, vila middag, passa måltiderna och spela bridge. Det var vanligen det vistelsen, som pensionatsgäst, innebar. Att beställa en måltid på annan tid än då lunch eller middag serverades var inte alltid möjligt.

VITTSJÖ. Under LUXUS tak, är en senaste utgåvan av litterära verk från Vittsjö. Boken i A 4 format innehåller 126 sidor med många bilder och har skrivits av Bo Sigeback och kan beställas och köpas hos författaren: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. luxusboken.jpg

Boken inleds givetvis med att bröderna Uno och Östen Kristiansson berättar om sin barndom från uppväxttiden i Bjärnum till flytten till Vittsjö. Redan i ungdomen hade Uno och Östen sin framtid utstakad med lärotid i köket med saftning, syltning samt brödbak i öppen ugn! Grogrunden var lagd från början då brödernas fader, Evert Kristiansson var ägare till Vittsjö Möbelfabrik. Där tränade bröderna på att bygga egentillverkade segelbåtar och flygplan.

VITTSJÖ. Bygdeförfattaren Ernst Paulsson i Bökholm vid Emmaljunga berättade ofta i ortens tidning om olika händelser och personligheter i bygden. Nedan text är i stort sett en avskrift från en artikel 1943. Smärre ändringar i texten har dock skett. ernst-paulsson.jpg

Skriftställare Ernst Paulsson i Bökholm som även skrivit flera böcker, bl a Torp och torpare...

VITTSJÖ. Det är inte enbart i nutid som det sker bus och annat elände i samhället. Att det var bättre förr får kanske tas med en nypa förnuft om beaktande sker med nedan notis som var införd i pressen för 100 år sedan: (OBS delvis gammaldags stavning).
Vårt lilla idylliska och fridfulla samhälle har innevarande sommar tidt och ofta blifvit stördt af en liten grupp ynglingar af ligatyp, hvilka med skrål, oljud och otidigheter mot fredliga samt då och då ett litet slagsmål gjort sig bemärkta.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.