Historia Vittsjö

VITTSJÖ. Ni som är ute med båt på Vittsjön har säkert lagt märke till två stycken 7 knops skyltar! Dessa skyltar går givetvis även att ses från land. Det finns en på Cecilias Tånge (Näset) och en på Kiön.

LÖNSHOLMA. Något exakt årtal då den ambulerande skolan i Lönsholma började sin verksamhet är inte bekant. Sannolikt var det på 1840-talet som den ambulerande skolan uppfördes då allmän skolplikt infördes 1842. Lite märkligt är att ett skolhus för den ambulerande skolan uppfördes och därtill uppfördes även en lärarbostad!

Det enda som minner om ett skolhus på denna plats i Lönsholma är brunnskaret!

Lönsholma var tydligen ingen attraktiv plats som utbildningsdepå? Flera gånger i början på 1900-talet var det brist på ambulerande lärare till bland annat Lönsholma.

VITTSJÖ. AB Alga grundades 1917 i Stockholm. Fram till dess att Bonniers köpte bolaget på trettiotalet sysslade man mest med vykortsframställning. När Bonniers tagit över ändrades företagets uppgift till att producera spel och konstruera tävlingar. Det var ett sätt för Bonniers att med hjälp av dessa inlagor öka veckotidningarnas upplagor.
Omkring år 1938 startades tillverkningen av brädspel. I det sammanhanget fick man också agenturen i Sverige, Norge och Finland för det världsberömda spelet Monopol.
Algas verksamhet genomgick därefter diverse dunkla öden. Bland annat hade Alga en kortare tid en fabrik i Säter.
När Per Zachrisson 1966 anställdes som VD blev uppgiften att effektivisera företaget. ”Efter långt funderande” kom jag underfund med att jag måste starta från grunden igen. Då föreslog jag att vi skulle flytta till landsorten. Det var tydligen inte särskilt populärt. Stockholmarna tyckte sig känna lagårdslukt så snart de kom utanför tullarna” säger Per Zachrisson.

Resultatet blev att Alga etablerades i Vittsjö och då fogade man även leksaker till sortimentet. 1967 var flytten genomförd. Man hyrde till en början lokaler i Mölleröd av Vittsjö kommunala Industribyggnadsstiftelse. Med företaget från Stockholm kom ledningen och några högre tjänstemän. Övrig personal rekryterades lokalt.

VITTSJÖ. Den gamla goda tiden var kanske inte alltid så god. Lantbrukare och torpare hade den största möjligheten att försörja sig om det inte blev missväxt eller annat som drabbade skörden. Torparnas små odlingsbitar gav kanske tillräckligt för det dagliga brödet men oftast var det skralt med maten.
Det fanns backstugesittare och inhysehjon som inte hade någon inkomst utan fick helt och hållet lita på medmänniskornas hjälpsamhet. Det var nog mer än en som helt enkelt svalt ihjäl. Inom socknen fanns ett fåtal så kallade löntagare. Det var präst, klockare, barnmorska (jordemoder) och skollärare som hade sin utkomst från kyrkans kassa. Barnmorskans årslön var 34 Riksdaler år 1876. Kyrkväktarens lön var betydligt lägre, endast tio Riksdaler i årslön. Som extralön hade han rätt att debitera sorgehuset en krona för gravgrävning.

VITTSJÖ. Det var på den tiden, början av 1960-talet som människor gav sig tid att samlas till studieträffar. Centerns Kvinnoförbund hade varje år en eller två studiecirklar där ”allt” studerades före och efter kaffeuppehåll. Samlingarna hölls dels i Hästhult missionshus och dels i hemmen.

Studiekvinnorna är f v: Astrid Lundstedt, Boalt, Nanny Persson, Lönsholma, Malin Persson, Hästhult, Elisabeth Cöster, Boalt, Inez Månsson, Furutorp, Anna Hallberg, Lehult, Selma Mårtensson, Furutorp, Anna Aronsson Lehult, Märta Schubert, Brunshult och Marta Bengtsson, Björkholm.

GRANETORP/VITTSJÖ. Mitt ute i skogiga markerna, men dock intill en allmän väg låg Svenssons Möbelmagasin med skogen intill väggarna mellan byarna Snärshult och Stora Frösboholma. Inte såg det ut som ett möbelmagasin, mer likt en två vånings lada med ett par fönster. Möbelmagasinet var tämligen känt i orten men det fanns kund ända från Etiopien.

Svenssons möbelmagasin i all sin enkelhet. Byggnaden finns kvar men har Dansk ägare.
Hilbert Svensson var född i Ekeby men kom i skolåldern till Granetorp. Lantbruket förmådde inte försörja familjen med sju barn utan Hilbert Svensson hade en del extraknäck till hjälp med försörjningen. Det blev dåtidens hemslöjd samt korgar och stegar som han åkte till marknader för avyttring. Detta farande från marknad till marknad började slita på kroppen. Familjen hade sin bostad i villan mitt emot Möbelmagasinet.

HÅRSJÖ. För några tiotal år sedan yttrade dåtidens kommunalråd att han hade en känsla av att Vittsjöborna var upproriska! Nog hade han rätt i detta då boende i orten slår bakut när något går fel. En av de första kända upprorsyttringarna efter Snapphanetiden var skolstrejk i Hårsjö skola. Första gången 1935!

Hårsjö skola. Numera Hästhult AIK:s klubbhus

Det var då i augusti månad 1935 som skolstyrelsen på inrådan av folkskoleinspektören beslutade att elever i småskolan i Hårsjö skulle åka skolskjuts till Vittsjö medan folkskolans elever i Hultatorp skulle åka till Hårsjö. Inspektören ändrade uppfattning då vägen mellan Hultatorp och Hårsjö ansågs var bristfällig och eleverna i Hultatorp skulle fortsätta sin undervisning i Hultatorp. Däremot blev det ingen ändring utan elever i Hårsjö skulle åka skolskjuts till Vittsjö.

EMMALJUNGA. Det berättas att dessa tre flickor cyklade från Emmaljunga till skolan i Hässleholm ett par dagar varje månad år 1955. Flickorna löste månadsbiljett på tåget men av någon anledning räckte inte biljetten hela månaden ut. Därför tog jäntorna cykelmotion tur och retur Hässleholm. Sannolikt är det inte inför morgonturen som Harold (n) plåtade jäntorna fast riktningen är ställd söderut.

Flickorna f v är Kristin Olofsson (Verner Olofsson), Marianne Paulsson (Thure Johansson) och Ulla- Britt Johansson (Oskar Johansson).

På den tiden fanns Konsum i Emmaljunga och till höger i bild syns Emmaljunga kondis. Kan det vara ”Cykel-Nisse” som levererat velocipederna?

Sammanfattning följer över vad som varit aktuellt i Vittsjö från år 1951- 2000. Endast en händelse varje år har tagits med i förteckningen. (Källa:1837 händelser…)
1951 Då revs Kopparslagargården ner
1952 Blev Vittsjö storkommun med Verum- Visseltofta
1953 ombyggdes vägen Emmaljunga- länsgränsen
1954 Invigdes Skansenhemmet
1955 Eldhärjades Björstorp Träförädling
1956 Upphörde undervisningen vid Snärshult och Gundrastorp skolor
1957 Öppnade campingplatsen
1958 Nödlandade ett flygplan vid Snärshult
1959 Uppfördes hyreslägenheter vid Marknadsplatsen
1960 Etablerades Arnes Motor

 

STORA FRÖSBOHOLMA. Oäktingen och torpargrabben Anton Andersson från Mörkhult, Vittsjö levde i armod och fattigdom under barndom. I sitt testamente ansåg han att nästa generation skulle få ett drägligare liv än det han själv upplevde. Det är nu 90 år sedan Anton Andersson avled och lydelsen i en del av testamentet lyder: … fond för beklädnad av fattiga barn inom Vittsjö kommun. Anton Andersson fick gå i trätofflor vid sin konfirmation!

Donator Anton Anderssons familjegrav i Vittsjö

Denna fond för ”beklädnad av fattiga barn” förvaltas av Hässleholm kommun och avkastningen från fonden har de senaste åren inte varit så stor att utdelning kunnat ske! Dock kunde 30 000 kronor delas ut till 20 behövande familjer år 1994. Förslag finns till permutation av testamentet.

 

VITTSJÖ. Det är tämligen känt att befolkningen i Vittsjö reagerar då något tokigt är på gång. Boende i Vittsjö är kända för upproriskhet. Det måste vara sant för det har ett kommunalråd uttalat för några år sedan. Yttringarna har inte varit av den dignitet som jämförs med jordskalv men nog har det skakat till några gånger.
Även under jordskorpan har det varit upproriskt med flera jordskalv under århundrades gång. Detta skall inte jämföras med jordbävning som kan ställa till med omfattande skadegörelse.
Det första kända jordskalvet som registrerats i Vittsjö var den 6 februari 1691 ” märktes en förskräcklig och här i orten ovanlig jordbävning”. Skalvet ansågs ganska kraftigt men av lokal natur. Sannolikheten är stor att jordskalv inträffat under tidigare århundraden men dåtidens rapportering och registrering var synnerligen bristfällig.
Tveksamma rapporter finns att jordskalv skulle ha inträffat både 1701 och 1702 men dåtidens långsamma rapportering och svag skrivkonst kan vara tveksamma om händelserna.

VITTSJÖ. Missionshuset i Hästhult byggdes som missionslokal 1949. År 1991 avkristnades byggnaden och såldes som lagerlokal. Religiösa intresset i trakten har varit stort och den första söndagsskolan bildades 1887 och denna verksamhet fortsätter ännu i dag.

Tomten kring det tidigare missionshuset har mer och mer övertagits av växtlighet.

Syftet med uppförandet av missionslokal var brist på samlingslokal, antyddes det! Visserligen fanns det tillgängliga skolor i Hårsjö och Hultatorp men avståndet på 8 km mellan den var tydligen långt!

HÖJALEN/VITTSJÖ. Per Oskar Bergstrand, (Eremiten) utförde en odlargärning vid Höjalen i mitten eller i början av 1930-talet. På en sluttning i skogen anlade han odling på plan mark i tre olika platåer. Själv bodde han i något som kan liknas vid backstuga vid sidan av sin odling.

Två av de hantverksmässigt och primitivt framtagna platåerna.

I planering ingick inte någon skorsten från spisen men Bergstrand löste detta genom några Höganäsrör till en öppning i taket. Denna primitiva bostad fanns väster om terrasserna och något norrut.

Sammanfattning följer över var som varit aktuellt i Vittsjö från år 1900- 1950. Endast en händelse varje år har tagits med i förteckningen. (Källa:1837 händelser…)

1900 Likvagn inköptes

1901 Bildades Vittsjö skytteförening

1902 Bildades Vittsjö brandkår

1903 Startade Tage Zickerman en keramikfabrik

1904 Uppfördes Skyttepaviljongen (JUF-stugan)

1905 Startade gräddmejeriet

 

VITTSJÖ. Många av de som var ungdomar under åren 1930- 1950 kom kanske i kontakt med JUF- och ungdomskonsulent Magnus Björklund från Vittsjö. Han kom då på besök till ungdomarna på den tiden för att kontrollera och ge råd vid ungdomarnas små odlingar. Han blev bekant med många inom sitt stora område inom hela länet (L).

Magnus Björklund från Vittsjö blev missionär i Mongoliet.

 

Alla ”sjusovare” hade sin egen dag i almanackan den 27 juli från år 1680 till 1901 då Marta la beslag på dagsnamnet, en av de få kvinnor som har en ”egen” dag i almanackan. Just den 27 juli är en sägenomspunnen dag med många händelser som kan påverka ditt leverne för lång tid framöver!

Så här kan du kanske tillbringa resten av Sjusovardagen?

Sägnen från Sjusovardagen daterar sig från 200- talet e.k. då sju kristna män togs till fånga och murades levande in i en grotta. Efter 372 år öppnades grottan och männen vaknade upp efter många år. De fick då uppfattningen att de sovit i ett dygn. På detta sätt myntades Sjusovardagen.
Den som försover sig eller ligger kvar i sin dvala efter klockan sju kommer att försova sig sju veckor framåt. En annan variant är att du kan sova hur länge som helst den 27:e utan någon påföljd. Vidare berättar Bondepraktikan att regnar det den 27:e kommer det att regna i sju veckor framåt. Skulle det regna på dagen Botvid finns det ingen bot mot regnandet under hela hösten.
Oavsett hur det fungerar de aktuella dagarna kommer det att regna den 1 augusti, Våte-Per!

Hans Flyborg, sign Balder var född 1869 och flyttade till Vittsjö på 1920-talet. Han avled 1961. ”Balder” var flitig skribent i Norra Skåne där han bidrog med historiska händelser. Bland annat skrev han 1941 nedan relaterade visa om den bekanta ”Fruntimmersveckan”.

För Fredrik vi gladligt och tacksamt oss buga,
han snäll kom med skurar i fruntimrens uga,
fast en väderprofet
sagt, den skulle bli het.
Tänk va tockna profeter kan ljuga.

Men Sara fick vitsord, som visst var rätt fula
för skvätta ho ville ej ringaste smula
vi hoppas uppå
att den dagen få stå
lite varstans i Vittsjö och skula.

LANTHANDEL. Det är inne med Stormarknader, Supermarket och andra jättebutiker med olika företagare som slår upp de vida portarna med låga priser. Det är ute med alla de lanthandlare som förr i tiden fanns i Vittsjö och Verum socknar. Som sista utväg att behålla de små lanthandlarna var att handlarna gjorde inköp hos varandra! Förändringarna, särskilt på landsbygden har varit omfattande. Tänk tillbaka omkring 70 år och ännu längre. Då var lantbruken mer eller mindre självförsörjande med de råvaror som lantbruket gav.

Det var i princip enbart salt, socker, jäst och snus som behövde inhandlas hos lanthandlaren. Nyare och modernare tider med köpt dagligt bröd och sovel till brödet gynnade lanthandlarna som var nära till hands.
Kraven kom på större sortiment och närliggande lanthandel ratades till förmån för de allt större butikerna som växte upp i tätorterna. Lanthandeln på landsbygden började avtyna allt mer för att slutligen avvecklas på grund av bristande lönsamhet. Denna onda cirkel gäller fortfarande då även bensinpumparna har försvunnit. För att behålla den service som fortfarande finns gäller det att VÄRNA OM EGNA BYGDEN!

VITTSJÖ. År 1933, alltså för 80 år sedan hände det några ”större” händelser i Vittsjö. Kommunikationen mellan press och allmänhet var inte så omfattande som i dag. I vissa lägen var avisorna mer på bettet än de är i dag. Då utförde journalisterna ”hembesök” för att vittja fram nyheter. I dag sitter tidningsledningen i många fall och väntar på att nyheterna skall droppa in. Det var bättre förr när det fanns en eller flera så kallade radskrivare i varje by som såg till att meddelanden och nyheter kom ut till allmänheten i press.
För Vittsjö vidkommande är det den lokala nyhetsförmedlaren: vittsjobjarnum.nu som är det stora nyhetsankaret för bygden.
Det hände dock 1933 att en del nyheter och andra meddelanden kom ut i pressen.
1933 bildades den lokala brottarklubben som hade flera kraftkarlar som tekniskt eller otekniskt tog hem souvenirer som i vissa fall finns bevarade i kommande generationer.
1933 avgick handlanden Henning Andersson som kyrkvärd efter cirka 35 år i detta ärofyllda kyrkliga uppdrag.
1933 utsågs Henning Anderssons son, Gustaf Andersson till kyrkvärd. År 1964 tilldelades han Patriotiska Sällskapets Stora Guldmedalj då han under 30 år varit kyrkvärd, ledamot i kyrkorådet samt kyrkokassör. 1971 avgick han som kyrkvärd efter nära 40 år.

Vittsjö. Inom Vittsjö socken finns fyra så kallade milstolpar som kom på plats i slutet av 1700- talet. Milstolparna skulle sättas ut på allfartsvägar för att markera var fjärdedels mil men kanske också någon sorts taxameter för gästgivarskjutsarna. Helt nyligen har en av dessa milsstolpar ställts i ursprungligt skick genom Wittsjö hembygdsförenings ideella försorg.Inge Johannesson vid den milstolpe i Emmaljunga som nu har restaurerats.

 

UTMÄRKTA TORP. Redan i slutet av 1920-talet började hembygdsforskaren och skriftställaren Ernst Paulsson i Bökholm, Emmaljunga att forska bland gamla torp i Vittsjö socken. Resultatet av hans forskning blev boken ”Torp och torpare under 200 år i Vittsjö socken”, innehållande beskrivning av torpet och torparen och karta på 382 torp. Med ledning av karta och beskrivning har nu i dagarna Wittsjö hembygdsförening med Inge Johannesson som ledare markerat alla torpen med nummer efter bokens numrering.

Allan Hallström, Inge Johannesson, Bertil Olsson och Lars Svensson söker år 1992 efter ett gammalt torp.

 

HÅRSJÖ. Sjögården i Hårsjö, Vittsjö är känd och omtalad. Inte enbart under förra seklet utan ännu längre tillbaka. Flera ”Sjögårdare” har gjort namnet känt långt utanför socknens gränser. Redan 1938 skrev då 15-åriga Iris Johansson om släktens historia. Iris var sedermera gift med Edvin Jönsson (mjölkbilschaufför). Iris vistas i Tyringe och fyllde nyligen 90 år.

Iris Jönsson från Sjögården skrev en uppskattad artikel som 15-åring och deltog i JUF:s studietävling.
Iris berättelse anges i mycket avkortad version: Hon beklagar att hon (15 år) inte kommit längre tillbaka än till 1700- talet. På 1720-talet beboddes Sjögården av Jöns Jönsson som ansågs vara en farlig trollgubbe. Sonen Jon övertog gården. Den yngre brodern Granat deltog i kriget vid Leipzig 1813.

HAVRALJUNGA. Byn Havraljunga norr om Vittsjö blev på 1300-talet känd inom den kristna världen inte enbart i Sverige utan även i Europa. Då i slutet av 1300-talet blev en sjuårig pojke från Havraljunga botad genom ett mirakel i Vadstena. Detta mirakel var ett av de tre i Skåne kända Birgittamiraklerna.

Utmed väg 32, några kilometer söder om Boxholm, på en cirka 20 meter hög klippa  finns denna cirka fem meter höga staty av järn föreställande Heliga Birgitta.

 

VITTSJÖ. Gården Bassahult är nog tämligen okänd för de flesta. Gården är belägen i sydvästra delen av Hästhult by och ägs nu av Ann och Tomas Marke, Hästhult (Brönjet). Senast fast boende var Magni Svensson och hans hustru Anna, mer bekant som Magnis Anna.

Carl Magnus Svensson

Det vanliga tilltalet var Magni men själv var han noga med att poängtera sitt namn: Carl Magnus Svensson. Själv berättade han gärna om Väckelsång (småländska Väckelsaung) där han hade sina rötter. I Gårdsby övertog han tillsammans med sin dåvarande hustru ett torp och sysslade med bland annat som byggnadssnickare. Magnis fader, Sven Johansson (Bassa Sven) hade tidigare köpt Bassahult år 1903. Bassa Sven var så kallad finsnickare och tillverkade många fina alster. Hans son Magni köpte Bassahult 1909 och bodde där till sin bortgång 1959.


EMMALJUNGA. Vid half 12-tiden i går eftermiddag utbröt eld vid torfmaskin n:r 8 å Svenskatorvindustriaktibolagets mosse, belägen cirka 500 meter väster om Emmaljunga järnvägsstation.


Skissen visar det aktuella brandområdet vid Emmaljunga 1918.

Denna notis stod att läsa i Norra Skåne fredagen den 1 juni 1918. Som framgår av ovan referat från den 1 juni 1918 var det den 31 maj som en förödande brand utbröt i Emmaljunga. Det finns enbart antagande hur branden har uppkommit. Den officiella teorin är att en brinnande cigarrett varit upphovet med det finns också andra antagande.

HÄSTHULT. Ute i de djupa och mörka skogarna har det bott människor sedan nära nog urminnes tider. I Hästhults Mark fanns bland annat Nordkvist torp där nu endast ruinerna finns kvar efter bebyggelsen. Där bodde ”Nordkvesta Tella”(Tilda) till sin bortgång 1941 (1861- 1941).

Tilda Nordkvist som i dagligt tal kallades Nordkvesta Tella!

I sin ungdom lär hon ha varit piga i Hålegården, Vittsjö och efter giftermål med Per Nordkvist (1849- 1923) flyttade hon till Hästhult, till ett torp beläget omkring en kilometer SO Bokholmen.

 

VITTSJÖ. 1983 hände det en del av mer eller mindre vikt. 30 år är inte så lång tid men det som hände för 30 år sen kan kanske delvis ha fallit i glömska. Du kan kanske friska upp minnet genom nedan händelser. Skulle du vara intresserad av någon speciell händelse får du gärna komma och se aktuellt tidningsklipp.
Då 1983;
fanns det 2 808 innevånare i församlingen den 1 januari
då flyttade Arnes Motor till Hässleholmsvägen
då var det orkanliknande storm med strömavbrott och raserad skog

Bild då 1983 revs den gamla folkskolan

då fanns sin vana trogen Bertil Olsson på skinnmarknad
då öppnade Mladenovic den populära pizzerian

VITTSJÖ. Hultatorp skola, väster om Vittsjö var något av centrum för religiös verksamhet ända sedan 1887 då söndagsskolan började. Hultatorp skola byggdes 1908 och sedan dess har verksamheten mestadels varit förlagd dit. Hultatorp Ungdomsförening bildades 1911, Syföreningen 1915 och Juniorföreningen 1935. Skrivaren har fått tillgång till de gamla protokollböckerna från Juniorföreningen och plockar lite godbitar från dessa.

 

 

 

Detta är protokollet från bildandet av Juniorföreningen den 6 april 1935. Till ordförande valdes Einar Nilsson (bild ovan), Mörkhult och vice ordförande blev Ernst Bengtsson, Lönsholma. Kassör Karin Nilsson, Mörkhult och sekreterare Ruth Mårtensson, Furutorp. Vice sekreterare Erik Johansson (Forsback), Höjalen samt sekreterare suppleant, Sven Nilsson, Hultatorp och biträdande kassör Ebba Johansson, Höjalen. Revisorer blev Hilda Bengtsson, Lönsholma och Elsa Mårtensson, Furutorp. Vid bildandet hade föreningen åtta medlemmar.

Befolkningens antal var vid årets början 2 523 personer.

Detta år tillträdde Maja Appelqvist som kantor.

Då blev pensionat Solhäll ett sjukhem.

Hårsjön runt hade premiär detta år.

Erik Svantesson avgick som postiljon.

Då bildades GIK:s supporterklubb.

Hemvärnets fastighetsförening i Björstorp bildades.

Då bildades Sjöstugan AB

Då bildades Vittsjö jaktskytteklubb.

Kvarter Eken blev färdigbyggt.

 

VITTSJÖ. SPF Vittsjö har haft sitt marsmöte i Blå Salen, Vittsjö. Där fick vi, kändes det som, ett återbesök från kriget. I minnet alltså och med hjälp av bilder och musik frammanade av Jan-Olof Nilsson från Falkenberg. Författaren som ägnat hela sitt liv åt att beskriva det andra världskriget. Mest är det luftkriget han skildrar. Han presterade en otroligt spännande sammanfattning ur sin bok ”Anrop Red Dog”.

Vi fick oss även till del några fredligare minnesväckare. De flesta av oss minns mycket väl ransoneringarna vid tiden då Europa stod i brand. Inte minst kaffesurrogaten som innehöll allt utom kaffe. För min egen del sträcker sig den här perioden med kriget från då jag var åtta år till fjorton när freden kom. Det jag minns mest är hur Ulla Billquist sjöng schlagern ”MIN SOLDAT” med texten ”Hans skor är för stora och hans mössa för trång, hans byxor för smala och hans rock är för lång”. Ja, allvarligare var nog inte kriget för de flesta av oss i ”landet som inte var med i kriget”.

Vid årets början var folkmängden 2 759 personer.

Då gällde ransonering. Ett kilo socker på en månad och person.

Då nyvaldes Evert Larsson till ordförande i NTO- logen.

Kommunalfullmäktige beviljade Husmodersföreningen ett anslag på 200 kronor för en kurs i sömnad.

Hästuttagningsnämnden bestod av tre ledamöter.

Utdelning av ransoneringskort skedde på flera platser i kommunen.

Arnold Fahlén valdes till ordförande i Emmaljunga gymnastik- & Idrottsförening.

Då utkom Norra Skåne tisdag, torsdag och lördag . Då kostade tidningen elva kr/år.

Då fanns enbart ett program, Riksprogrammet i radion.

Vittsjö Emmaljunga Luftskyddsförening höll årsmöte med Evert Kristiansons som ordförande.

Ordförande i Vittsjöortens tröskförening blev Bernhard Jönsson, Porrarp.

 

VITTSJÖ.
Vid årets början var folkmängden 2 731 personer.
Föreläsningsföreningen fastställde vårens program
Då var det en traktortävling vid Skansen.
Då var det 1 maj demonstration i Vittsjö
Detta år blev Midsommardagen rörlig.
Då överlär Tage Nockander sina båda frisörsalonger.
Då bildades Smyrnaförsamlingen.
Detta år omvaldes Gösta Bengtsson till ordförande i GIK.
Hulda Bengtsson nyvaldes till ordförande i Husmodersföreningen
Då fick en flicka i 20- års ålder anställning på pensionat Hemgården.
Då var det lösöreauktion hos Troed Schubert i Snickaretorp.
Då blev Otto Månssons fastighet vid Kyrkovägen församlingshem för kort tid.

 

VITTSJÖ. Namnet Kyrkehåla lever kvar fortfarande i dag och finns markerat på ekonomiska kartbladet. Kyrkehåla kan ha tillkommit redan på 1200-talet och finns (fanns) utmed väg 117 i Havraljunga mellan Vittsjö och Emmaljunga.

Till höger i bild finns den plats som kallas Kyrkehåla. Det finns skilda uppfattningar var den exakta platsen finns men inom detta område timade händelsen!

Enligt sägnen planerades en kyrka på platsen då den liksom skulle ligga mitt i församlingen.

När ja ä mätt ä ja trött å när ja ä sulten vinner ja ingenting. (Sulten= hungrig. Vinner= orkar)
En liden gör mycket när en stor vänder sig om.
Di både värmer å klär, sa gumman som fick löständer.
Jag synar väg, sa länsman när han låg i diket.
Det kan inte bli duvungar av uggleägg.
Fattig ära är god att bära.
Morgonglans och käringdans varar inte till kvällen.
Rök, lök och elak kvinna får bondens öga att rinna.
Den som väl låge, sa den lade som satt i sängen.
Mulen morgon gör klar dag, elak käring gör galen karl.
Under natten är alla kattor lika grå och alla flickor lika vackra.
Inte alla som bär byxor är karlar.
Den kan väl vara nyttig till något sa flickan som köpte en vagga.
Mycket har du bottnat, du bottnar väl här också sa knekten som kastade skomakaren i sjön.
Så ska dom tas, sa gubben som tog lopporna med tårna.
Gamla svin har hårda trynen.
Äta först, sa drängen som åt när badstugan brann.
Här behöver spacklas sa målaren som låg bakom stengärdsgården.
Tandlös mun kan tugga sönder nästans rykte.
Hunden springer för maten, haren springer för livet.
De tomma axen skjuter i höjden medan de fulla böjer sig.

A B Skånska Banken fick i februari månad 1941 en skrivelse med önskemål att affärsbank borde inrättas i Vittsjö. Skrivelsen var undertecknad av 64 företagare och privatpersoner. Skånska Banken reagerade snabbt för redan i mitten av september månad 1941 var det klart med högtidlig invigning.

Personalen på Skånska Banken före 1966. Annie Ruderstam, Gottfrid Persson (1941-1966) samt Elsie Rosenberg.

 

Så här trivsamt kunde det vara i Emmaljunga redan på 1930-talet. Det är nu etablerade Dalmasen Rolf i Dalarna, bördig från Emmaljunga (* 1940) som har sänt denna bild. Tack för ditt intresse från din födelsebygd.

Personerna på bilden är bakre raden f v: Torvmästare Alfred Svensson, Ingrid Svensson, Eva Persson (Rolfs farmor), Frans Gertsson, okänd, Maria Gertsson, Berta Persson, makarna Sandell (drev diverseaffär där det sedan blev charkuteriaffär med Birger Klang och därefter Einar Karlsson), Janne Persson (Rolfs farfar).
Främre raden f v: Valborg Gertsson, Gunvor Persson, Elsa-Malin Svensson och Egon Gertsson.
Egon och Gunvor var skolkamrater och var födda 1920.

VITTSJÖ. Kulturella utbudet flödar i kulturorten. Det allra mesta räknas i dag som kulturellt antingen det är kulturellt eller inte. Kulturorten Vittsjö existerar inom allt fler område antingen det gäller damfotboll eller åldringar och en hel del annat. Den litterära kulturen har kommit på undanskymd plats.

Ernst Paulssons utgåvor som ännu finns att inhandla.

 

VITTSJÖ. I år är det 105 år sedan Telegrafverket inrättades en växeltelefonstation i Vittsjö. Det var den 20 januari 1908 som kontrakt skrevs med Anton Selin om inrättande av en växeltelefonstation i hans fastighet vid nuvarande Bäckabro förskola vid Hårsjövägen men förutsättningen var det fanns minst sju abonnenter som var intresserade av anslutning till tidens moderna kommunikation. Det fanns dock en telefon tidigare i Vittsjö och det var Järnvägsstationen som var ansluten till Bjärnum nr 14.

Interiören från telefonstationen i Vittsjö 1950-. Stående t v föreståndare Agnes Linhard.

VITTSJÖ. Under Andra världskriget var det stor uppslutning av fosterlandets försvarare på hemmaplan. Det fanns hemvärnsgrupper och hemvärnsmän samt lottor på strängt taget alla platser i vårt avlånga land. Den som allra mest förknippas med hemvärnet i Vittsjö är tidigare hemvärnschefen Arne Gunnarsson.
Hemvärnet föregicks av Landstormen under Första världskriget. Landstormen upplöstes samtidigt som hemvärnet bildades. Efter Riksdagens beslut bildades många områden med hemvärn och på några veckor var landets styrka uppe i 90 000 försvarande hemvärnsmän. Hemvärnsmännen tog sig uppgift på allvar att skydda Sverige och landets intresse mot främmande ingrepp. Vapenutrustningen var ganska skral då hemvärnsområden bildades på löpande band. Några grupper utrustade med en käpp i stället för gevär och med pang-pang var den lede fi tillintetgjord. Då gevären slutligen kom till Vittsjö ordnades en skjutbana i Gundrastorp
Då bildades till en början tre grupper av områden under befäl av Hjalmar Mattsson, Karl Sandberg samt Emil Palmqvist för de olika område. Närmast högre chef var Verner Olofsson i Emmaljunga som tilldelats löjtnants grad.
(Utförligt reportage om Arne Gunnarsson som hemvärnschef m m 2011-11-18)Bilden visar hemvärnsgruppen med gevär! i Vittsjö omkring 1940. Främre raden f v Karl Sandberg, Börje Lundstedt, John Edfors, Stig Andersson, Göte Nilsson och Einar Fluur. Bakre raden f v Allan Hallström, Sven Troedsson, Nils Kroon, Sten Andersson, Folke Nordén och Harald Cervin.

VITTSJÖ. Ännu lär det finnas skatter i det fördolda under markytan eller i vattnet. Vid orostider grävdes ofta förmögenheten ner i marken och kanske omkom skattens ägare vid krig eller andra oroligheter och då blev den gömda skatten den glömda skatten! I en så kallad offerkälla i Björstorp vid Emmaljunga sades det att människor offrade några ören i källan för att få bättre syn.


Mynten samt de två blyknapparna som påträffades i den gamla offerkällan.

Denna offerkälla var vedertagen då den till och med fanns utmärkt på karta. Trots utmärkning var källan svår att finna då den var helt övervuxen med gräs och sly men tack vare att källan hade pekats ut av tidigare markägare omkring 1970 hade dåvarande markägaren vetskap om var den skulle finnas.
Förhoppningarna var inte stora hos några hembygdsintresserade personer att finna något av värde på källans botten. Därför kontaktades inte länsantikvarien.
En sommardag 1978 var det tre hembygdsmänniskor som med lämplig! utrustning började tömma källan på vatten. I och för sig var det en brottslig gärning då grävning och sökande av skatter är förbjudet utan tillstånd. Lika brottslig gärning var det att använda en omodern metalldektor! Efter hand som vatten och bottenslag kom upp genomsöktes materian både med och utan sökare.

BJÄRNUM. Bjärnums museum gav under 2012 ut en jubileumsskrift. Det fanns flera skäl till denna jubileumsskrift:
1.    Det är ca 150 år sedan som det första föremålet hittades. Det var en dolk av flinta som kom fram då John Åkesson Peto plöjde sin åker i Slättaröd. Tack vare sonen till John Åkesson Peto, Atto Peto, kom denna dolk att bilda det första föremålet i vårt nu mycket stora museum.
2.    Det är 60 år sedan som Bjärnums Fornminnesförening bildades. Dess förste ordförande var sonen till Atto Peto, handlaren Åke Peto, som också var den drivande kraften ända fram till sin död 1973.
3.    Det tredje skälet till skriftens framtagning är att vi har önskat uppdatera informationen om vårt museum, eftersom det de senaste åren har varit en mycket kraftig utveckling av verksamheten.
Vi förvaltar nu ca 250 000 föremål, ca 130 000 fotografier och ca 1 miljon dokument.
Museet besöks årligen av ca 10 000 personer och vi har ca 800 medlemmar. Våra föremål finns i flera olika byggnader, men merparten av föremålen finns i vår huvudbyggnad.

Ett av de senaste föremålen som vi har är en ånglokomobil som vi inköpte 2010 och som vi nu har gjort en fullständig restaurering av. Det var en omfattande renovering som tog två år i anspråk. Ånglokomobilen har tidigare använts på Perssons & Söners Möbelfabrik i Bjärnum. För renoveringen fick vi anslag från Riksantikvarieämbetet med 50 000 kr. Vi rustade upp denna ånglokomobil eftersom det var ett intressant projekt då det gäller att dokumentera Bjärnums storhetstid som möbelproducent.
Jubileumsskriften kan köpas på museet för 30 kr.

VITTSJÖ. Trakten kring och i Vittsjö är synnerligen rikt på järn och det var en tillgång i gamla tider då järn var en bristvara. Här fanns så kallad Penningmalm, dock enbart i Pickelsjön. I övrigt fanns det malmsubstanser i både sjöar och myrar. En masugn har återfunnits vid campingplatsen där malmen sannolikt hämtats från Vittsjön.

Masugnen från 1600-talet i avklätt skick 1986.

Det var år 1986 som Anders Ödman utgick från att en masugn hade funnits på platsen sedan mängder med slagg återfunnits vid strandkanten. Sannolikt är denna masugn eller järnsmälta från 1600-talet eller möjligen tidigare, kanske redan på 1300-talet. Datering har skett genom olika markfynd. Fyndet har fått namnet Torkelshyttan då det finns anledning att härröra fyndet till Torkelssönerna.
Själva masugnen hade i botten en längd på cirka en meter och 40 centimeter bred. Anders Ödman kunde tydligt visa var tillförseln av luft skedde och de flata stenarna fanns kvar där slaggen skulle rinna ut. Vid utgrävningarna återfanns två stolphål cirka åtta meter från varandra. Med ledning av dessa fynd finns det goda skäl att anta att masugnen varit överbygd.
På platsen har flera fynd hittats i form av flinta och det kan tyda på att där tidigare funnits en boplats under stenåldern.
Sedan masugnen grävts ut har noggrann dokumentation utförts med beskrivning och ritningar över fyndplatsen. Sedan detta var färdigt har jordmassorna fyllt igen över masugnen men platsen är väl utmärkt då ett kummel av slagg finns över masugnen.
Platsen för den urgamla masugnen är några meter från strandkanten av Vittsjön, ett par hundra meter söder om campingplatsen. Marken har tidigare tillhört Oscar H Andersson. En hög av slagg utmärker platsen.

VITTSJÖ. Ledargestalter har det alltid funnits många. De är alla mestadels välmenande och duktiga. I varje fall gäller det i vårt land.
I gamla Vittsjö kommun, som den här lilla exposén handlar om, var ledargruppen en handfull män. Det var ytterst få kvinnor involverade i styret av kommunen. Vid sidan av ”ledartrojkan” fanns många förtroendevalda, vilka alla verkade inom olika begränsade områden. Jag tror att det kan vara intressant att visa hur en kommun med cirka 3800 invånare fungerade. Då var nästan var tionde vittsjöbo engagerad i styret av den lilla kommunen. Idag är de kommunalt engagerade inom den gamla kommunens domäner bara en handfull. Det högsta beslutande organet var kommunalfullmäktige. Det bestod av 35, i kommunen boende, valda invånare. Alla beslut av större dignitet måste alltid förankras i fullmäktige.

VITTSJÖ. Under mars månad i år planeras utbyggnad av järnvägsområdet för att ge utrymmen till en hållplats för Pågatågen. Sen dröjer det flera månader innan trafiken åter kan börja med uppehåll vid Vittsjö järnvägsstation.


Så här stort var intresset då ångtåget kom till Vittsjö i slutet av 1800-talet.


Redan 1885 var det planering för rälsburen ändhållplats vid Vittsjö. Ingen standardbredd mellan rälsen var tänkbar utan det skulle bli vad som i dagligt tal kallades ”mossaspår” en så kallad décauvillebana med en spårbredd på 600 millimeter mot normalspår 1 435 mm.
Året var 1885 då det kallades till sammanträde i Kädarps gästgivaregård vid Röke för att diskutera en järnvägslinje från Perstorp via Röke till Vittsjö. Då diskuterade en normalspårig järnväg men det hela stupade på kostnaden. Nästa sammanträde samma år hölls i Vittsjö gästgivaregård.  Då gällde det främst linjen, längden samt stationsplats och därmed vändskiva.

VITTSJÖ. 1913 Hände detta i Vittsjö.

  • Vid årets början var folkmängden 2 191 personer.
  • 156 hushåll prenumererade på Norra Skåne.
  • Signe Lindéns hembageri sålde både fyllda och ofyllda fastlagsbullar redan den 1 februari.
  • Glödlampan exploderade och hela villan brann ner i Emmaljunga. Bokhållaren, jungfrun och de båda barnen räddades.
  • En brandlur inköptes för larm av brandkåren.
  • Detta år infördes allmän pension.
  • Då fanns en förening med namn ”Sedlig kultur”.
  • Vägförening bildades för vägsträckan Hultatorp- Kemblehöjalt- Hjortholm och Frösboholma.

EMMALJUNGA. Det var på den tiden då Emmaljunga var tämligen ungt. De nu vuxna barnen var då också tämligen unga och är nu som vuxna spridda över norra Europa.
Emmaljungabördige Rolf Persson, numera Smedjebacken i Dalarna har sänt denna bild från tidigt 1940-tal.

Nu tycks ungdomarna på bilden vara identifierade där de stod uppställda på trappan hos Janne Persson i centrala Emmaljunga.
Ungarna f v skall vara Rolf Persson, Smedjebacken, Jan Rosén, Vittsjö, tillfälliga boende finska flickan Raili, Finland samt Britt Marie Delfin, Vittsjö.
Visst var de väl rara de små liven!

VITTSJÖ. 145 år fyller den 17 januari Biblioteket i Vittsjö. Trots den höga åldern är företaget i god vigör, både interiör- och exteriörmässigt sett. Så skulle en födelsedagsfirare kunna beskrivas. Turerna har varit många från kommunbibliotek till modernt bibliotek för läshungriga.

Denna pittoreska byggnad från 1906 innehåller biblioteket.

Kommunalstämman beslutade den 17 januari 1868 att överta Folkbildningsvännernas privata bibliotek som varit verksamma några år. En av initiativtagarna till detta privata bibliotek var folkskolläraren Christen Andersson, populärt kallad SkolmästarChristen.

VITTSJÖ. Så här när säsongens vintertid närmar sig slutet? kan det kanske vara intressant att se hur vintersporten idkades i mitten av 1930-talet. Bilden är exponerad vid dammarna i Boalt. Observera dåtidens skidbindning, den grova remmen över tåhättorna och skidornas bredd tillhör inte det modernaste slaget.

De flesta personerna på bilden är okända men de två äldre kvinnorna var på sin tid ganska välkända i bygden. Flickorna f v är Märta och Ingrid från Helsingborg med sommarstuga i Skånes Värsjö. Nästa person är Eva Johansson (1886- 1964) som var anlitad kokerska i bygden och där omkring med tämligen stort verksamhetsområde. Nästa person är Anna- Britta från Helsingborg, troligen släkt med de två andra flickorna. Längst till höger den legendariska syster Hulda, doktor Hulda, Boalta Hulda.

VITTSJÖ. Namnet Harry B Jönsson är säkert bekant för den äldre generationen men tämligen obekant för de yngre årgångarna. Harry B var mer känd som skomakare Harry och levde mellan åren 1905- 1987. Omdömet om honom är att han inte var snål med väldigt sparsam och det visade sig vid hans bortgång då det fanns en förmögenhet på 9,5 miljoner kronor.

BILD: Harry B Jönsson utanför vallokalen i Vittsjö i slutet på 1970-talet


Harry B Jönsons fader var skomakare och där gick Harry B i lära. Det var ytterst sparsamt i hemmet där en glödlampa på vardera 15 watt var enda ljuskällan i ett par rum. Snart lämnade Harry B sitt skrå som skomakare och blev i stället skohandlare. Det var inte stort påslag han gjorde på sina skovaror som han sålde. Detta spred sig och kunder kom långväga ifrån för att handla skor av Harry B. Omkring 1955 avyttrade han sin butik och ägnade sig på heltid åt sin mer lönsamma hobby.